Support web GEMMA Systems

Neustále vylepšujeme systém podpory tak, aby vyhovoval současným nárokům a požadavkům zákazníků i našich pracovníků.

Co je Support web?

Podpora zákazníků a partnerů je jedním ze způsobů, jakým GEMMA Systems usiluje o zajištění:

 • spokojenosti s poskytovanými službami,
 • dostupnosti a možnosti sdílení potřebných Informací,
 • kvalitní, včasné a snadno dosažitelné pomoci,
 • efektivní formy oboustranné komunikace,
 • jednoduché obsluhy,
 • úspory času a vynaložené energie při řešení otázek spojených s implementací Informačního systému a poimplementační fáze v maximální možné míře.

urad.jpgK tomu, aby se dařilo tyto cíle úspěšně plnit, se společnost GEMMA Systems snaží budovat systém podpory zákazníků, který by co nejvíce vyhovoval současným nárokům a požadavkům jak z jejich strany, tak ze strany všech zainteresovaných pracovníků firmy GEMMA Systems – zejména manažerů projektů, konzultantů, techniků a pracovníků vývoje. Tento systém je založen na využití snadného, efektivního a dnes již běžně dostupného přístupu k Internetu. Jeho prostřednictvím jsou všem zákazníkům přístupné všechny agendy tohoto systému určené pro vzájemnou komunikaci a poskytování podpory.

Předpoklady pro poskytování podpory

 • smlouva o poskytování podpory
 • technické zajištění přístupu k systému podpory
 • základní znalost používání Internetu
 • seznámení s používáním systému databází

Smlouva o poskytování podpory

Předpokladem poskytování podpory jsou úhrady standardní údržby a podpory (maintenance a support) dle smlouvy o poskytnutí práv k užívání licenčních programů.

Technické zajištění přístupu k systému podpory představuje

 • na straně zákazníka přístup k Internetu a možnost vzdáleného připojení k zákazníkovi.
 • Na straně GEMMA Systems vygenerované přístupové jméno a heslo pro zákazníka, nastavení přístupových práv do jednotlivých aplikací a doplnění potřebných Informací o zákazníkovi do příslušných agend.

Agendy systému podpory a komunikace

Komunikační protokoly

je určena pro komunikaci mezi firmou GEMMA Systems a zákazníky, tj. k evidenci, zadávání a přehledům komunikačních protokolů vytvářených mezi firmou a jejími zákazníky během implementace Informačního systému.

Customizační objednávky

je určena pro objednávání úprav (customizací) Informačního systému u firmy GEMMA Systems, tj. k evidenci, zadávání a přehledům stavu customizačních objednávek.

Support dokumenty

je určena pro komunikaci mezi firmou GEMMA Systems a zákazníky v období po ukončení implementace Informačního systému, tj. k evidenci, zadávání a přehledům stavu support dokumentů, jejichž prostřednictvím komunikace týkající se poskytování podpory probíhá.

Podpora

je určena pro umístění softwarových komponent Informačního systému ve formě doplňků (patch), které upravují a rozšiřují funkčnost Informačního systému. Dále jsou zde uloženy validační kódy a různé postupy.

Přístup zákazníků

Přístup k agendám je chráněn přihlašovacím jménem a heslem, které bylo zákazníkovi přiděleno společností GEMMA Systems.

Všechny agendy systému podpory jsou přístupné prostřednictvím portálu, který naleznete na adrese helpdesk.g2d.cz

  

 komin.jpg

Nahoru