Zvýšený zájem o implementace podnikových IS

Měsíc duben byl zatím jedním z nejintenzivnějších měsíců tohoto roku v naší firmě a přímo či nepřímo byla naše činnost primárně spojena se vstupem ČR do EU.

O naší práci spojenou s úpravami IS Baan™ a VISUAL a podpoře naší rozsáhlé zákaznické bázi se není třeba zmiňovat (to považujeme za naši samozřejmou povinnost vůči našim klientům), ale velmi nás překvapila intenzita zájmu firem o celopodniková řešení presentovaná nebývalým množstvím účastníků na našich dvou dubnových seminářích. Touto svojí bohatou účastí byl tak jasně avizován směr zájmu progresivních českých firem, které si uvědomují, že v celoevropské konkurenci se bez kvalitního ERP systému prostě neobejdou. Přehledná funkcionalita systému VISUAL, jeho komplexnost pro efektivní řízení firmy, ale zejména moderní pojetí principů plánování v omezených kapacitách (APS, DBR) a jejich využití pro zvýšení firemní výkonnosti vyvolalo v závěru seminářů mezi účastníky živý zájem a bohatou diskusi. V této sérii presentací budeme pokračovat i v květnu, kde jsme (zejména pro zájemce z Moravy ale i Slovenska) připravili další setkání - tentokráte 19.5.2004 v Luhačovicích

.

Nahoru