Zákaznícky workshop Infor ERP LN / Baan

Spoločnosť GEMMA Systems usporiadala v dňoch 23. a 24. 5.2007 dvojdňový Zákaznícky workshop pre svojich zákazníkov používajúcich riešenia Infor ERP LN / Baan, tentokrát v atraktívnom prostredí hotela Vivaldi neďaleko Jihlavy.

Spoločnosť GEMMA Systems usporiadala v dňoch 23. a 24. 5.2007 dvojdňový Zákaznícky workshop pre svojich zákazníkov používajúcich riešenia Infor ERP LN / Baan, tentokrát v atraktívnom prostredí hotela Vivaldi neďaleko Jihlavy.

Cieľom workshopu bolo oboznámiť zákazníkov s novými projektmi GEMMA Systems, ako aj s najčerstvejšími novinkami spoločnosti Infor Global Solution, prezentovanými priamo zástupcami spoločnosti INFOR (CZ).

Viac než 60 poslucháčov popri odborných prezentáciach spoločnosti GEMMA Systems zaujali najmä zákaznícke vystúpenia spoločností STROJCHEM, a.s. a SITRONICS, a.s.

Ústrednou témou pre slovenských zákazníkov bola informácia o aktivitách a pripravenosti spoločnosti GEMMA Systems pri prechode na EURO v riešeniach Infor ERP LN / Baan v Slovenskej republike.

Pri neformálnych stretnutiach si účastníci vymieňali vzájomné skúsenosti z reálnej prevádzky IS Infor ERP LN / Baan.

Nahoru