Zahájení provozu Informačního systému SSA Baan ERP ve společnosti Jihostroj a.s

 Na začátku dubna 2005 byla ukončena implementace Informačního systému SSA Baan ERP ve společnosti Jihostroj a.s.

Na začátku dubna 2005 byla ukončena implementace Informačního systému SSA Baan ERP ve společnosti Jihostroj a.s a zároveň zahájen provoz systému. Nový Informační systém nahradil stávající IS DIAMAC. V průběhu zhruba roční implementace se řešila implementace funkčnosti všech základních balíků Informačního systému SSA Baan ERP vyjma balíku Projekt. To představovalo práce na implementaci:

  • balíku výroba společně s modulem pro plánování a evidenci nástrojů a nářadí
  • balíku obchod s moduly Prodej, Nákup a Sklady včetně sledování šarží.
  • balíku finance včetně státních výkazů a správy investičního majetku

Nahoru