VISUAL Manufacturing – moderný podnikový Informačný systém dostupný pre menšie výrobné spoločnosti

VISUAL Manufacturing je celopodnikový Informačný systém orientovaný na malé a stredné podniky, vyvinutý spoločnosťou Lilly Software Associates. VISUAL Manufacturing prináša nové poznatky, nové technológie a samozrejme aj nové prístupy, jako ich využívať v náš prospech.

VISUAL Manufacturing vyvinula spoločnosť Lilly Software Associates, ktorej zakladateľ je Richard T. Lilly,ideový tvorca systému VISUAL Manufacturing za sebou už 30 rokov skúseností v oblasti projektovania a vývoja Informačných systémov a na svojom konte niekoľko úspešných produktov. Tieto bohaté skúsenosti efektívne uplatnil při tvorbe Informačného systému v čase, keď americký priemysel naberal druhý dych po dlhom období rastu a keď sa reštrukturalizácia a zefektívnenie podnikových procesov stali nevyhnutnými.

Pri tvorbe systému VISUAL Manufacturing bolo od začiatku jasné, že systém bude tvorený ako komplexný produkt ERP, preto disponuje širokou funkčnosťou a zároveň si zachováva prehľadnosť , jednoduchosť a flexibilitu. Svojím zameraním je VISUAL Manufacturing určený pre výrobné podniky, preto jeho najsilnejšou stránkou je podpora riadenia výroby – jej prípravy, plánovania a riadenia, pričom využíva najmodernejšie plánovacie algorotmy. Hlavným a najdoležitejším výstupom výroby je produkt. Z tohto dovodu je v rámci systému pre každý výrobok/sadu výrobkov priradená jasná linka, ktorá ho sleduje od objednávky až po expedíciu so všetkými vzťahmi, ktoré v rámci procesu výroby vzniknú. Na základe takéhoto modelu je možné v každom momente zistiť nielen aktuálny stav zakázky, ale navyše aj presne determinovať jej efektívnosť, prípadne predpovedať možné problémy či zdržania, a prípadně na základě týchto faktov prehodnotiť ekonomický prínos.

Neoddeliteľnou súčasťou korpusu komplexného Informačného systému VISUAL Manufacturing sú integrované moduly financií, skladového hospodárstva, riadenia práce, manažérského Informačného systému, e-businessu. Každý z týchto modulov je samostatne funkčný, ale až synergický efekt dosahovaný ich vzájomnou kombináciou prináša nadštandardnú úžitkovú hodnotu. Auto s jedným poháňaným kolesom sice može ísť, ale s náhonom všetkých štyroch kolies dokáže divy.

Produktové stánky informačného systému VISUAL Manufacturing

Nahoru