Ve Škoda Steel budou optimálně plánovat

Konsorcium Škoda Steel se stalo prvním zákazníkem nového systému BaanSCS od společnosti Baan Company v České republice. Konkrétní modul má název Baan SCS Scheduler. Práce byly zahájeny okamžitě a budou trvat do konce listopadu letošního roku, kdy je plánováno dokončení projektu. Implementaci provádí společnosti GEMMA Systems.

Konsorcium Škoda Steel se stalo prvním zákazníkem nového systému BaanSCS od společnosti Baan Company v České republice. Konkrétní modul má název Baan SCS Scheduler. Práce byly zahájeny okamžitě a budou trvat do konce listopadu letošního roku, kdy je plánováno dokončení projektu. Implementaci provádí společnosti GEMMA Systems.
Software Baan Supply Chain Solutions (BaanSCS) je plánovací systém APS (Advanced Planning and Scheduling). Produkty tohoto typu umožňují optimální plánování a rozvrhování výroby s možností rychlého přeplánování nebo vyhodnocení alternativních scénářů. Je možno je použít samostatně nebo v kombinaci s již implementovanými systémy MRP/ERP.
Ekonomický náměstek konsorcia Škoda Steel ing. Krsek se k systému vyjádřil takto: "Od nasazení systému BaanSCS očekáváme zejména podporu plánovacích a rozhodovacích procesů, kde nám současný systém nebyl schopen nabídnout dostatečnou funkčnost. Důležitým faktorem při výběru systému APS byla kvalita řešení, celková cena projektu, zkušenost dodavatele a v neposlední řadě i rychlost zavedení."
Firma Škoda Steel se rozhodla pro technologii, které analitici v oblasti plánování výroby předvídají velkou budoucnost. Je to důkazem toho, že nároky, kladené zákazníky na výrobce, se v globální ekonomice neustále zvyšují. Trendy z oborů s nejvyšší konkurencí, např. průmyslu spotřebního zboží, se šíří rychle i do ostatních odvětví. Pro hutnictví, které patří k oborům s nejostřejší zahraniční konkurencí, to platí v první řadě. V brzké době tedy můžeme podobná rozhodnutí očekávat i od firem z dalších oborů, považovaných ještě nedávno za nekonkurenční a nenáročné.

Nahoru