Uplynulo 10. výročie od založenia GEMMA Systems na Slovensku

Dcériná spoločnosť GEMMA Systems na Slovensku oslávila 10. výročie od zahájenia svojej činnosti.

Dcériná spoločnosť GEMMA Systems na Slovensku oslávila 10. výročie od zahájenia svojej činnosti. GEMMA Systems Bratislava sa od svojho založenia venuje výhradne rozvoju a implementáciam ERP produktov pre výrobný segment priemyslu a za dobu svojho pôsobenia sa jej podarilo získať a úspešne naimplementovať moderné priemyslelné riešenie u mnohých významných slovenských zákazníkov.

S postupom európskej integrácie poskytuje tiež podporu zahraničným zákazníkom prichádzajúcim na Slovensko a používajúcich rovnaké celosvetové ERP riešenie. V roku 2005 vznikla pobočka v Žiline.

Nahoru