TRENDY V CRM A ERP: FACEBOOK NELÁKÁ

Anketa

Za několik posledních let už většina velkých, ale i středních a malých firem zjistila, že k tomu, aby udržela krok s konkurencí, potřebuje kvalitní systém pro řízení vztahů se zákazníky. Důležité je ale také jeho propojení s vnitropodnikovými procesy.

Podniky se po několikaleté krizi snaží více přemýšlet o funkcích, které jejich systémy potřebují. Samozřejmě se také orientují na cenu. Levně pořízený systém ale často nakonec neplní to, co od nich klienti požadují.

V oblasti CRM, potažmo ERP systému musí vývojáři reagovat na celkový technologický vývoj. Propojení s mobilními zařízeními ale stále spíše poptávají firmy ze zahraničí. Společnosti zabývající se vývojem systémů však předpokládají, že se postupně tento trend projeví i u nás. Naopak propojení firemních systémů se sociálními sítěmi zatím klienti nepoptávají téměř vůbec. Oslovili jsme trojici silných hráčů na trhu s CRM a ERP systémy, aby přiblížili současnou situaci v této oblasti.

Vladimír Diatka
ředitel společnosti Gemma Systems, spol. s r. o.

Podle čeho si v dnešní době mají firmy vybírat dobrý CRM (ERP) systém?
Dobrý ERP systém by měl především být vybírán podle schopnosti pokrýt firemní procesy. Je také dobré zohlednit stabilitu dodavatele ERP, velkou roli hrají zkušenosti implementačního partnera.

Jak se za poslední rok změnily požadavky klientů na tyto systémy?
V oblasti ERP se uskutečňují změny požadavků v delším časovém horizontu než jeden rok. Stále větší roli hraje podnikové plánování.

Reagujete na rostoucí oblibu mobilních zařízení?
Mobilní platformy jsou jednou z priorit vývojového oddělení námi dodávaného ERP. Požadavky na komplexní nasazení takového řešení v Česku jsou však spíše zřídkavé.

Co se v systémech mění díky oblibě sociálních sítí? Reagujete na tento trend?
Sociální sítě mají potenciál zpřehlednit a zrychlit sdílení informací a podpořit týmovou práci. Základní napojení je k dispozici. Hlubší propojení s funkčností ERP pak souvisí právě s dalším vývojem mobilních platforem, jejich větší standardizací a všeobecné dostupnosti. Zatím požadavky na propojení od zákazníků spíše nejsou, nebo jen ve stadiu úvah.

O společnosti
Gemma Systems dodává profesionální služby výrobním podnikům v ČR a SR. Na trhu ERP systémů se pohybuje už od roku 1994, soustředí se na dodávky informačních systémů a souvisejících služeb výrobním podnikům. Společnost je dodavatelem ERP systémů od firem Infor Global Solutions (Infor ERP LN a Infor ERP Visual). Nabídku produktů z kategorie ERP doplňují speciální produkty Infor SC Scheduler (systém pokročilého plánování a rozvrhování – APS), Infor EAM (software pro optimalizaci údržby a správy majetku) Infor PM (software pro prezentaci a analýzu dat) a rozsáhlá paleta technických služeb.

Jan Spěšný, editor CONNECTu

26. 9. 2013

CONNECT_Anketa CONNECT_Anketa (43,08 KB)

Nahoru