SSA Global zveřejnila finanční výsledky za čtvrtý kvartál a fiskální rok 2004

Celkový obrat za čtvrtý kvartál byl 175.4 millionů dolarů, ve srovnání s 92.9 millióny dolarů v předchozím ročním kvartálem se zvýšil o 89 procent. Tržby za licence byly 49.4 millióny dolarů, tj. nárůst o 62 percent v porovnání se čtvrtým kvartálem fiskálního roku 2003. Tržby za licence představovaly 28 procent z celkového obratu za kvartál na konci 31 července roku 2004.

Celkový obrat za fiskální rok končící 31 července roku 2004 byl 637.8 millionu dolarů představující nárůst o 115 procent ze 296.6 millionu dolarů za stejné období minulý rok. Tržby za licence byly 158.8 millionu dolarů, o 69 procent vyšší ve srovnání s předcházejícím rokem. Tržby za softwarové licence představovaly 25 procent celkového obratu.


Další podrobnosti najdete v přiloženém tiskovém prohlášení.

Nahoru