SSA Global™ oznamuje produktovou řadu Baan

Za přispění poznatků ze zpětné vazby od zákazníků SSA Global™ oznamuje pokračující podporu a vylepšování existující produktové řady SSA Baan a potvrzuje vývoj SSA Baan ERP6.

CHICAGO, IL– 19. listopadu, 2003 – SSA Global™, poskytovatel rozšířených podnikových řešení a služeb oznamuje, že bude i v  budoucnu nadále nabízet podporu všem, od Baanu akvizicí získaných, řešení a celé produktové řadě Baan. Za přispění poznatků ze zpětné vazby od existujících zákazníků Baanu, bude tato iniciativa zahrnovat pro existující systémy Baan IV a Baan EPR 5 řadu vylepšení, rozšíření a nové uživatelské rozhraní na bázi tenkého klienta. Současně SSA Global potvrzuje plánovanou dodávku ERP systému nové generace pod označením SA Baan ERP 6, dříve označovaného kódovým názvem ”Gemini”.

“Šli jsme přímo za našimi zákazníky se snahou porozumět jejich potřebám ve specifických oblastech průmyslu ve kterých se nacházejí ”, řekl Graeme Cooksley, výkonný viceprezident , SSA Global. “ Vyslechli jsme jejich názory a jako výsledek oznamujeme naši Baan produktovou řadu podnikových aplikací, které jsou finančně méně náročné na provoz a údržbu a současně jsou snáze integrovatelné a migrovatelné. SSA Baan ERP pomůže zrychlit podnikové procesy našich zákazníků, udržet jejich konkurenceschopnost a zajistit rychlou návratnost jejich investic”.

Vrácíme se k rozhodnutí učiněných Baanem, když byl částí Invensysu. SSA Global bude pokračovat ve vylepšování a rozšiřování přidané hodnoty baanovských implementací u existujících zákazníků a to přidáním vysoce důležitých funkčností pro oblast průmyslu, za současného umožnění webového přístupu k existujícím SSA Baan ERP řešením pomocí tenkého klienta, což bude umožněno v průběhu 1.čtvrtletí roku 2004. Tento webový přístup umožní uživatelům přístup na bázi internetového prohlížeče, s plnou podporou čtení, zápisování, a plným transakčním zabezpečením. Současně bude zlepšen vzdálený a příležitostný přístup do aplikací.

Zákazníci SSA Baanu budou také moci profitovat z rozšířených funkčností rozšiřujících produktů SSA Global zahrnujících SSA Supply Chain Management (SCM) - řízení dodavatelsko-odběratelských řetězců, SSA Supplier Relationship Management (SRM) - řízení vztahů s dodavateli, SSA Corporate Performance Management (CPM) - řízení celkové výkonnosti, SSA Collaborative Order Management – společné řízení zakázek objednatelem a dodavatelem, SSA Customer Relationship Management - řízení vztahu se zákazníky. Naše firma současně nabízí naším zákazníkům speciální promo ceny pro řadu z těchto rozšiřujících produktů.

“ Vzhledem k pokračujícímu rozhodnutí SSA Global nedopustit úpadek, jsou a budou všechny baanovské produkty dále podporovány. Chceme zákazníky natrvalo a proto budeme podporovat baanovská řešení tak dlouho, dokud každý poslední zákazník bude ochoten investovat do podpory ”, řekl Cory A. Eaves, vice president pro řešení a vývoj SSA Global.

“ Byli jsme velmi potěšeni pozorností zákazníkům, který si SSA osvojila ”, řekl Doug Woeste, manažer finančních systémů z fy Mettler Toledo. “ Oznámení, že SSA Global má webově přístupný Baan IV, mělo specifický význam. Je v nejlepším zájmu SSA vyvinout mohutné migrační nástroje, které umožní zákazníkům přejít na SSA Baan ERP 6 dle jejich možností.”

Strategie a podpora pro SSA Baan ERP 6:

Na základě dlouhodobých investic do vývoje Gemini a zpětné vazby od současných zákazníků, se SSA Global zavazuje poskytnout první verzi produktu SSA Baan ERP 6 v červenci 2004.

“ Sledoval jsem oba, SSA a Baan, léta a dnešní oznámení jasně demonstruje závazek SSA vůči zákazníkům”, řekl John Moore, vicepresident a generální manažer, ARC Advisory Group. “ Pokračování v produktu Baan ERP je ze strany SSA Global trefou do černého neboť podporuje zákazníky a chrání jejich dlouhodobé investice.

Anglický originál tiskového prohlášení naleznete v příloze.

Nahoru