SSA Global ™ oznamuje nové pojmenování produktů Baan

SSA Global ™ oznamuje nové pojmenování produktů Baan, zařazených do produktové řady SSA® Baan .

V souvislosti se začleněním Baan produktů do SSA Global ™ vertikálních řešení pro jednotlivá odvětví průmyslu a v souvislosti s jejich horizontálním uspořádání podle  funkčnosti došlo  u původních Baan produktů k jejich novému pojmenování. Produkty Baanu byly zařazeny do produktové řady SSA® Baan a budou také součástí některých ostatních produktových řad SSA Global ™.

Prefix Baan nebo iBaan je nahrazen prefixem SSA®, za kterým následuje název produktu, jeho produktová verze a číslo release. Výjímku tvoří ERP produkty, u kterých bylo označení Baan v názvu produktu ponecháno.

Příklady původního pojmenování:
iBaan ERP 6.x
iBaan ERP 5.x
iBaan ERP 5.x Development Tools
iBaan ERP 5.x Enterprise Business Model
iBaan IV
iBaan IV Reference Models
iBaan Supply Chain Scheduler
iBaan Product Data Management
iBaan OpenWorldX Studio
iBaan OpenWorldX Adapter x.x
iBaan Webtop

Příklady nového pojmenování stejných produktů:
SSA® Baan ERP 6.x
SSA® Baan ERP 5.x
SSA® Baan ERP 5.x Development Tools
SSA® Baan Enterprise Business Model 6.x
SSA® Baan IV
SSA® Baan IV Reference Models
SSA® Supply Chain Scheduler
SSA® Product Data Management
SSA® OpenWorldX Studio
SSA® OpenWorldX Adapter x.x
SSA® Webtop

Nahoru