SSA Baan ERP ve společnosti Jihostroj a.s. se sídlem ve Velešíně.

V polovině února uzavřela společnost GEMMA Systems smlouvu na dodávku a implementaci Informačního systému

Jihostroj a.s. je stabilní výrobní firma, využívající své dlouholeté tradice a zkušenosti v oboru přesného strojírenství. Firma působí dlouhodobě na průmyslovém trhu výrobců letadel, automobilů, zemědělských strojů a další mobilní techniky. Podnik má jasnou strategii rozvoje se zaměřením na další vývoj, výrobu, prodej a servis kvalitních komponentů z oboru hydrauliky vozidel, palivových regulačních systémů letadel a dalšího technického vybavení dopravních a manipulačních prostředků.

Rozvojová strategie firmy určuje inovační aktivity zaměřené na trvalý vývoj výrobků a jejich zdokonalování. Této strategii je podřízeno souběžné budování progresivní technologické základny v rámci investičního rozvoje společnosti.

V obchodní oblasti je kladen silný důraz na rozšiřování globální spolupráce v rámci celosvětového průmyslového trhu; výsledkem je trvalý růst exportu Jihostroje - od r. 1994 průměrně o 20% ročně.

Firma je certifikována dle normy ISO 9001 a má rovněž platný certifikát opravňující k výrobě a službám pro letecký průmysl. Otázkám jakosti a přípravě dalších certifikátů pro automobilový i letecký obor je věnována trvalá pozornost.

Informační systém SSA® Baan ERPP bude nasazen v oblasti přípravy výroby, plánování výroby, nákupu, prodeje, účetnictví a financí a bude podporovat i projektové řízení. Zahájení provozu IS SSA Baan ERP je naplánováno od ledna 2005.

Nahoru