SSA Baan ERP ve společnosti DIOSS NÝŘANY a.s.

V polovině srpna uzavřela společnost GEMMA Systems smlouvy na dodávku a implementaci Informačního systému SSA BaanERP.
DIOSS NÝŘANY a.s. je stabilní výrobní firma, využívající své dlouholeté tradice a zkušenosti v oboru přesného strojírenství a elektrotechniky. V současné době má 1550 zaměstnanců.

Historie nynějšího areálu firmy je bohatá na střídání různých výrob a sahá až do minulého století. Již v roce 1872 byl na území areálu uveden do provozu Zieglerův důl na těžbu černého uhlí. Po roce 1917 byla v areálu realizována výroba munice pod hlavičkou Škodových závodů.

V roce 1953 dostal podnik nové jméno Tesla Nýřany a v roce 1957 se souběžně s útlumem muniční výroby začalo s elektrotechnickou produkcí. Z počátku se jednalo o výrobu ohradníků pro ohrazení pastvin, přepínačů pro rozhlas po drátě a cívkových souprav pro rozhlasové přijímače. Zároveň bylo rozhodnuto o převodu telekomunikační výroby do závodu. V roce 1960 byl závod plně přeorientován na telekomunikační výrobu, která dosáhla až 95% veškeré produkce. Závod se proslavil ústřednou pro 1000 účastníků. Na základě privatizačního projektu byla v roce 1991 společnost privatizována. Nová společnost DIOSS NÝŘANY s. r. o. začala brzo rozšiřovat své výrobní aktivity na západní trhy. V roce 1993 byla zahájena výroba bateriových sestav pro japonskou firmu SANYO. Aby bylo možno uspět na náročných zahraničních trzích, byl vybudován velmi propracovaný systém sledování kvality, který byl v roce 1998 doložen certifikací splňující normy ISO 9002. V současné době má společnost certifikovaný systém managementu jakosti dle EN ISO 9001:2000 a systém managementu orientovaný na životní prostředí dle EN ISO 14001. Cílem společnosti je postavit svou výrobní základnu a používané systémy na úroveň nejvyspělejších firem Evropy.

Informační systém SSA® Baan ERP bude nasazen v oblasti přípravy výroby, plánování výroby, nákupu, prodeje a skladového hospodářství s využitím technologie sběru dat pomocí čárových kódů. Zahájení provozu IS SSA Baan ERP je naplánováno od ledna 2005.

Nahoru