Spoločnosti IBM a Invensys ohlasujú strategickú alianciu na zvýšenie efektívnosti výrobných Informačných systémov

Spoločnosti budú spoločne ponúkať na trhu súbor produktov Invensys určených pre internetové obchodovanie medzi podnikmi, na riadenie podniku a výrobných procesov. Patria sem napríklad produkty série iBaan, balík Wonderware Factory Suite (pozri priložené Informačné materiály), CAPS Logistics a produktové línie Invensys CRM. Všetky sa budú dodávať spoločne s eServermi IBM.* Invensys bude vo svojich nových zákazkách presadzovať softvérové platformy IBM pre elektronické podnikanie - WebSphere*, DB2 Universal Database* a WebSphere MQ Series*. Spoločnosti budú tiež spolupracovať na spoločných riešeniach, pri ktorých sa uplatnia produkty WebSphere od IBM ako spojivo medzi výrobnou halou, jestvujúcimi podnikovými aplikáciami a obchodnými systémami B2B. Vďaka takejto integrácii budú mať výrobné organizácie k dispozícii efektívny nástroj automatizácie zlepšujúci tok Informácií a efektivitu výroby.

Nahoru