Společnosti Baan Company, IBM ČR a GEMMA Systems rozšířily nabídku relačních databází pod IS BaanERP o DB2.

Praha 6. 4. 1999 - Společnost GEMMA Systems ve spolupráci s IBM ČR a MF Servis rozšířila nabídku podporovaných relačních databází. Po důkladném testování je nyní možné zákazníkům nabízet relační databáze z rodiny DB2. Toto úspěšné testování probíhalo ve společnosti GEMMA Systems, která je autorizovaným střediskem podpory společnosti Baan Company a také jejím nejvýznamnějším implementačním partnerem v ČR. Zahrnovalo v sobě podporu instalace, aplikování českého prostředí a testování stability a výkonnosti.

Nahoru