SPOLEČNOSTEM BAAN A KOMATSU BYLA UDĚLENA CENA"BEST PRACTICES IN E-PROCUREMENT"

Přední analytická společnost Aberdeen Group ocenila projekt společností Baan a Komatsu v kategorii přímého nákupu.

Aberdeen Group, Inc., přední společnost zabývající se marketingovou analýzou trhu, udělila cenu „Best Practices in e-Procurement“ projektu e-B2B, který společnost Baan zavedla ve společnosti Komatsu Mining Systems Inc., jednoho z předních světových výrobců důlních zařízení. Baan je globálním poskytovatelem kolaborativních B2B řešení a jednotka divize Production Management společnosti Invensys plc, a toto ocenění jí bylo uděleno za úspěšnou implementaci internetového řešení iBaan B2B Server určeného pro podporu obchodu společnosti Komatsu s více než 200 současnými dodavateli na globální úrovni. Ocenění za nejlepší postupy v aplikaci elektronického nákupu získaly společnosti Baan a Komatsu v kategorii přímého nákupu, kde spolu soupeří poskytovatelé řešení, poradci a podniky z celého světa.

Společnosti Komatsu Mining Systems a Baan, jako její prodejce řešení elektronického nákupu, byly mezi 18 vítězi oceněnými společností Aberdeen za úspěšné zavedení technologie nákupu přes Internet (elektronický nákup) a dodavatelského systému. Společnost Komatsu Mining použila k aktualizaci svého dosavadního podnikového systému řešení iBaan B2B Server za účelem synchronizace a zrychlení procesu zadávání objednávek v celém dodavatelském řetězci. To jí umožnilo přejít na dynamické plánování a spolupráci s dodavateli a také urychlit předávání Informací v celé organizaci, což jí rovněž poskytlo možnost snížit stavy skladových zásob a pořizovací náklady.

Před udělením ocenění kontaktovala společnost Aberdeen více než 50 podniků, které v tomto roce zaváděly systém pro automatizaci nákupu přes Internet. Ze shromážděných Informací bylo zjištěno, že podniky zavádějící řešení elektronického nákupu dosáhly lepšího řízení nákladů, zefektivnění procesů a větší vstřícnosti v celém dodavatelském řetězci. Společnost Aberdeen ocenila 18 podniků s jejich příslušnými prodejci, které prokázaly nejlepší postupy a pro něž bylo zavedení elektronického nákupu značným přínosem v těchto oblastech: automatizace nevýrobního (nepřímého) nákupu, automatizace výrobního (přímého) nákupu/řízení dodavatelského řetězce (SCM) a elektronické zajišťování dodávek. Společnosti Baan a Komatsu získaly ocenění v kategorii přímého nákupu.

Nahoru