SPOLEČNOST ROMACO ROZŠÍŘILA ŘEŠENÍ iBAAN PRO CRM

Společnost Romaco Group, přední světový dodavatel výrobních zařízení pro farmaceutický, kosmetický a zdravotnický průmysl, zvýšila své investice do podnikové strategie iBaan pro CRM vyvinuté společností Baan a zadala nové objednávky na řešení iBaan SalesPlus a iBaan ConfigurationPlus. Společnost Baan je přední dodavatel podnikových aplikací pro průmyslové podniky a jednotka společnosti Invensys plc a své řešení iBaan pro CRM zavedla ve 26 pobočkách společnosti Romaco v Evropě a USA. Toto řešení poskytne společnosti Romaco celopodnikový přehled o globální prodejní činnosti a pomůže zajistit konzistentní konfiguraci zařízení Romaco na celém světě.

Společnost Romaco instalovala nová řešení iBaan SalesPlus a iBaan ConfigurationPlus se stávajícím podnikovým systémem iBaan za účelem zřízení hlavního prodejního systému pro veškeré celosvětové operace. Řešení iBaan pro CRM pomůže společnosti Romaco optimalizovat správu kontaktů, správu příležitostí a prodejní reportování a také zlepšit jak interní tak i externí komunikaci. Řešení rovněž obsahují nástroje pro automatické generování návrhů pro doručování cenových nabídek, návrhů a dopisů zákazníkům ve standardním dokumentovém formátu a poskytují internetové funkce pro dálkovou konfiguraci produktů.

Andy Smith, IT manažer společnosti Romaco, uvedl: „Romaco Group má kromě obchodních zástupců na celém světě také různorodé prodejní pobočky s globální sítí 15 prodejních a servisních center. Proto je pro nás velmi důležité zajistit transparentnost prodejních činností v celém globálním podniku.“

„Při výběru technologie Baan hrála největší úlohu schopnost těchto řešení pomoci naší společnosti zlepšit komunikaci, zkrátit dobu odezvy, snížit počet chyb a vytvořit konzistentní nabídku. Řešení iBaan pro CRM jsou nyní součástí naší globální strategie propojování vzdálených míst a zajišťování nástrojů a Informací, které naši prodejci potřebují k úspěchu,“ dodal Andy Smith.

iBaan pro CRM je znalostmi řízená strategie zaměřená na organizace, které se chtějí řídit pravidly podrobné znalosti zákazníka. Tato strategie je založená na zvolené aplikaci řešení iBaan, na programovém vybavení, službách a aplikované business intelligence za účelem poskytování optimálních zkušeností podle specifické úlohy zákazníka pro hlavní vertikální podnikové procesy (letectví a obrana, elektronický a automobilový průmysl a průmysl strojů a zařízení), jakož i další klíčová odvětví (telekomunikace, logistika a zpracovatelský průmysl), pro podporu získávání zákazníků a udržení jejich věrnosti a profitability.

iBaan for CRM slučuje technologie klíčových podnikových aplikací s účinností externích zákaznicky orientovaných modulů a poskytuje celopodnikovou analýzu pro efektivní řízení hlavních podnikových procesů. iBaan poskytuje koncovým uživatelům individualizované a snadno dostupné Informace a umožňuje podnikům těžit ze spolupráce s jejich zákazníky a dodavateli přes Internet. Pomocí neustálého přísunu Informací v reálném čase podporuje iBaan pro CRM úlohy, zařízení, kanály a styčné body v celém podniku.

Nahoru