Společnost Flextronics implementovala iBaan OpenWorld, aby zajistil spojení v reálném čase s podnikovými systémy Baan

Baan, přední světový dodavatel podnikových aplikací pro průmyslové podniky a část společnosti Invensys plc. implementovaly iBaan OpenWorld – integrované řešení – ve společnosti Flextronics, světového výrobce elektroniky. Aplikace iBaan OpenWorld Adapter, Gateway, Broker a Studio Developer byly poskytnuty společnosti Flextronics ve standardisované architektuře, která umožňuje široké propojení se stávajícími ERP systémy, čímž se zvýšila spolehlivost a snížily náklady. Toto pomůže Flextronicsu k dalšímu rozvoji online obchodu se zákazníky a dodavateli automatickým zpracování všech objednávek a k zajištění kompatibility s podnikovým řešením iBaan.Implementace iBaan OpenWorld Studio umožnila Flextronicsu snížení pracnosti úkolů při psaní tradičních individuálních interface podporou multisystémového převodu dat ze 14 dnů na jediný den testování a mapování. Flextronics začal zabudovávat iBaan OpenWorld do svého stávajícího ERP Service XML-based aplikace, která užívá technologie webového serveru k převedení dat požadovaných zákazníkem v reálném čase mezi podnikovým ERP systémem a zákaznickými systémy.

Nahoru