Společnost Brush SEM integruje ERP pod Autodesk Vault

Výrobce generátorů se sídlem v Plzni, společnost Brush SEM, se rozhodla implementovat PDM systém Autodesk Vault Professional 2011. V návaznosti na implementaci byl spuštěn projekt „Interface na VAULT a náhrada systému SYSKLASS“ zajišťující konsolidaci funkčností mezi ERP systémem a nově implementovaným systémem Vault.

Hlavními charakteristikami implementace je vytvoření nového interface na PLM systém Autodesk Vault, plné verzování nakupovaných a vyráběných položek a řešení návazných procesů TPV integrovaných v ERP systému s dopadem do logistiky (pomocí přenesených změnových objednávek). Mezi klíčové změny patří také náhrada Sysklassu spojená s customizacemi konstrukčního vývoje (EDM) a výrobních postupů (ROU), implementace modulů Klasifikátor výrobků (GRT) a Nářadí (NAR) a Implementace dočasného multipodniku.

„Implementací a přechodem na systém Vault chceme především integrovat procesy do našeho ERP systému. Některé procesy, například správa dokumentů a výkresů (pod iProject) nebo struktura zakázky a kontrola termínů (PISBaaN) nebyly do našeho informačního systému integrovány, popisuje stávající stav zástupce společnosti  Brush SEM.

Po implementaci bude správu technických dokumentů, položek, kusovníků, výkresů a předpisů zajišťovat Vault prostřednictvím online integrace na BaaN. BaaN integrovaný na dokumenty Vault zase bude spravovat TPV – technologické materiály a kusovníky, postupy, nářadí a změny.

Vlastnosti interface popisuje ředitel GEMMA Systems Vladimír Diatka: „Technologie interface je založena na Microsoft OLE. Přenosy jsou realizovány do ostrých tabulek EDM. Verzovány jsou vyráběné i nakupované položky a připojené dokumenty. Interface řeší také postupné vydávání struktury zakázky, to nahrazuje fiktivní představitele. Pro další práci jsou využívány změnové objednávky různých typů.“

Hlavními přínosy řešení je zjednodušení agendy, unifikace standardních položek, plné verzování nakupovaných i vyráběných položek, možnost tvorby typových strojů, okamžitý pohled na stav vydání zakázky a snadná dostupnost informací.

„V další etapě chystáme systém pro normování, optimalizaci procesů a postupné uzavření sysklassovského podniku,“ uvedl zástupce ze společnosti Brush SEM.

Nahoru