Společnost Baan získala kontrakt v hodnotě 1,5 miliónu EUR od hlavního nizozemského dodavatele příslušenství do motorových vozidel, společnosti Hyva

Hyva, přední výrobce komponent do dopravních prostředků, si vybrala řešení iBaan od společnosti Baan – dodavatele Informačních systémů pro výrobní podniky , divize Invensys plc. – pro zjednodušení obchodních procesů a snížení nákladů, v ceně 1,5 miliónů EUR.

Společnost Hyva bude implementovat řešení iBaan v nizozemské centrále, v evropských a indických podnicích s cílem zjednodušit distribuci, výrobní a finanční procesy. Systém umožní zvýšit produktivitu, značně zredukuje náklady v oblasti inventarizace, výroby a plnění objednávek.

Louwrens Dijkstra, generální ředitel Hyva Group B.V. říká:“Vybrali jsme si řešení iBaan pro jeho komplexnost a funkčnost. Může mít významný vliv na sjednocení logistiky všech našich mezinárodních poboček. Bylo pro nás důležité, že se celý projekt uskuteční prostřednictvím jedné smlouvy o prodeji – společnost Baan disponuje kvalifikací pro zajištění poradenství, implementace a řízení projektu od začátku až do konce.

V současné době zaznamenáváme růst kolem 15% a redukce složitosti současných podnikových procesů je klíčem k růstu v budoucnosti. Nová úroveň nabízené integrace řešením iBaan nám pomůže koordinovat dodavatelsko-odběratelský řetězec a výrobní operace, zjednoduší plánování a přizpůsobí ho měnícím se požadavkům trhu“.

Nahoru