SPOLEČNOST BAAN ZAČLEŇUJE DO ŘEŠENÍ iBAAN SPECIFIKACE PRO INTERAKTIVNÍ FINANČNÍ VÝMĚNY

Společnost Baan – globální poskytovatel B2B řešení a jednotka společnosti Invensys plc – oznámila, že zahájí zavádění specifikací pro interaktivní finanční výměnu (Interactive Financial Exchange – IFX) do některých internetových řešení iBaan.

Společnost Baan spolupracuje se společností Microsoft, členem Fóra IFX, kterého se účastní společnosti Microsoft, IBM a Intuit, na vytvoření první koncepční studie v tomto odvětví týkající se začlenění IFX na bázi XML do svého podnikového řešení iBaan a vytvoření společného standardu pro elektronické předávání Informací o finančních transakcích. Implementace zajistí standardizovanou komunikační základnu pro zasílání údajů o finančních transakcích z řešení iBaan do bank nebo finančních institucí, což uživatelům poskytne rychlejší, jednodušší a nákladově efektivnější možnost převádění finančních prostředků.

Specifikace IFX je robustní, otevřený a inteoperabilní systém XML pro elektronickou B2B výměnu finančních údajů pokrývající oblasti elektronické fakturace a plateb, obchodního bankovnictví, zpracování aplikací úvěru, pojištění a agregace. Koncepční studie společnosti Baan využila platformy Microsoft a vyhodnotila způsob čtení a interpretace souborů IFX v aplikacích řešení iBaan pro finance. Cílem společnosti Baan je zahrnout komunikační standardy XML do různých oblastí své řady řešení iBaan. Jako první budou zahrnuty bankovní služby – specifikace převodu finančních prostředků IFX do budoucích finančních produktů Baan s podporou převodu finančních prostředků pro platby dodavatelů a bezhotovostní platby pro příjmy zákazníků.

Piet Vandenbossche, Solutions Manager, řízení produktů a řešení iBaan pro finance, uvedl: „IFX poskytuje robustní a dostupný systém XML pro výměnu finančních údajů a instrukcí nezávisle na technologii sítě. Ve spolupráci se společností Microsoft nabízíme základnu pro přizpůsobení různých řešení iBaan standardům a specifikacím IFX. To poskytne uživatelům iBaan řešení možnost výměny finančních dat a provádění transakcí přímo se zákazníky a dodavateli, například proplácení faktur a přijímání bezhotovostních plateb. Budou tak moci dále zjednodušovat své obchodní procesy, zlepšovat efektivitu, redukovat administrativu a snižovat náklady.“

„Vývoj specifikace IFX je společnou snahou, kterou řídí hlavní finanční instituce, poskytovatelé služeb a prodejci Informačních technologií,“ uvedla Bindia Hallauer, stratég pro globální bankovní technologie společnosti Microsoft. „Je nezbytné, aby se přední prodejci softwaru, ke kterým patří i společnost Baan, podíleli plnou měrou na vývoji a využití IFX ve svých produktech. Jejich účast zajišťuje společné strategické řízení pro vývoj stávajících produktů a služeb a pomáhá zajistit plnou otevřenost a interoperabilitu standardu. Začlenění schopností IFX do řady řešení iBaan dále rozšíří výhody, kterých již využívají největší globální zákazníci společnosti Baan v sektoru výroby, logistiky, služeb a konstrukce.“

Specifikace IFX staví na dosavadních zkušenostech z odvětví, včetně specifikací OFX a Gold, které v současné době používají hlavní finanční instituce a poskytovatelé služeb pro zajištění elektronické výměny finančních údajů vzájemně mezi sebou a svými zákazníky. Specifikace IFX verze 1.1.0 byla vydána v lednu roku 2001 a pokrývá bankovnictví, platby a fakturaci.

„IFX se pravděpodobně rozvine do standardu na bázi XML pro spojování finančních transakcí mezi firmami a finančními institucemi,“ uvedl John Van Decker, programový ředitel společnosti META Group. „Začlenění schopnosti IFX do řešení ERP zajistí podnikům větší flexibilitu a integraci procesů s externími bankami a finančními partnery, čímž dojde ke zvýšení efektivity a snížení nákladů. Význam tohoto aspektu ještě vzroste, až společnosti rozšíří finanční řešení pro provádění plateb i na zákazníky a dodavatele.“

Internetová řešení řady iBaan kombinují osvědčenou Baan technologii s novým vývojem a umožňují zákazníkům podstatně pokročit k plně integrovaným systémům a procesům. iBaan poskytuje koncovým uživatelům individualizované a snadno dostupné Informace a umožňuje podnikům těžit ze spolupráce s jejich zákazníky a dodavateli přes Internet.

Nahoru