SPOLEČNOST BAAN PŘEDSTAVILA NOVOU ŘADU PODNIKOVÝCH APLIKACÍ PRO PRŮMYSL KABELŮ A VODIČŮ

Komplexní řešení iBaan pro kabely a vodiče přináší nové Informační, integrační a kolaborativní funkce, které pomohou uživatelům zlepšit podrobnou znalost zákazníků, snížit náklady a zefektivnit podnikové operace.

Baan Process Solutions, obchodní jednotka společnosti Invensys plc, dnes představila novou řadu aplikací nabízejících Informační, integrační a kolaborativní funkce pro průmysl kabelů a vodičů. Nové řešení iBaan pro kabely a vodiče nabízí podnikům kompletní sadu specifických aplikací pro efektivnější využití obchodních Informací, a to jak interně, tak i externě přes Internet. Produkt zahrnuje podnikový portál, výměnu dokumentů online, online objednávání, podnikové reportování, řízení životního cyklu produktů (PLM) a skladování dat.

Řešení iBaan pro kabely a vodiče je kombinací bohatých zkušeností společnosti Baan z odvětví kabelů a vodičů se zkušenostmi z oblasti podnikového softwaru. Je to komplexní sada podnikových aplikací, která pracuje s Baan IV Cable, což je specifické řešení společnosti Baan pro plánování podnikových zdrojů (ERP). Baan IV Cable je výkonné a osvědčené řešení pro veškeré finanční, výrobní, distribuční a servisní požadavky v tomto odvětví. Umožňuje dokonalou synchronizaci celého hodnotového řetězce, pevnou kontrolu nad nestálými náklady na materiál, centrální zpracování objednávek zákazníků a správu Informací.

Aplikace iBaan pro kabely a vodiče jsou ihned k dispozici od společnosti Baan a jejích distributorů.

Nahoru