Společnost Baan Company obdržela certifikát Evropské měnové unie od Business and Accounting Software Developers Association

Již ve chvíli, kdy byla 1.1.1999 zavedena Euro měna, byla společnost Baan Company schopna nabídnout svá řešení pro Euro. O šest měsíců později dosáhla společnost Baan Company akreditace pro své moduly BAAN IVc4 Finance a BAAN ERP 5.0b Finance. Tím se společnost Baan Company stala jedním z mála dodavatelů s vynikajícím postavením a pověstí hodnou doporučení.

Již ve chvíli, kdy byla 1.1.1999 zavedena Euro měna, byla společnost Baan Company schopna nabídnout svá řešení pro Euro. O šest měsíců později dosáhla společnost Baan Company akreditace pro své moduly BAAN IVc4 Finance a BAAN ERP 5.0b Finance. Tím se společnost Baan Company stala jedním z mála dodavatelů s vynikajícím postavením a pověstí hodnou doporučení.

Společnost Baan Company nedávno obdržela certifikát od společnosti BASDA o kompatibilitě IS BAAN a Ernst&Young s Euro měnou. Společnost BASDA (Business and Accounting Software Developers Association) a společnost Ernst&Young byly přizvány společností Baan Company k vytvoření Programu na akreditaci Eura. Společnost BASDA má 200 členů (dodavatelů softwaru), kteří shromažďují veškeré právní nároky z oblasti účetnictví. O výsledcích této snahy jsou členové organizace Informování prostřednictvím pracovních setkání a zpravodaje.

V souvislosti se zavedením Euro měny vyhlásila Evropská měnová unie přechodné období, kdy lze používat pro bezhotovostní styk jak místní měny jednotlivých zemí EMU, tak Euro měnu. Každá z měn má přitom pevně stanovený poměr vůči Euru. Během tohoto přechodného období je zapotřebí doplnit finanční a ekonomické softwarové aplikace o multi-měnovou funkčnost a specifický konverzní (převodní) algoritmus (nazývaný také "Triangulace") pro měnu Euro.

Euro certifikát potvrzuje, že software společnosti Baan Company splňuje veškeré požadavky legislativy a účetních zákonů Evropské měnové unie v rámci programu Euro. Certifikovanými verzemi jsou BAAN IVc4 Finance a BAAN ERP 5.0b Finance.

Elektronické verze certifikátů najdete na website, Intranetu a Partnersnetu společnosti Baan Company.

Pokud máte zájem o bližší Informace o akreditaci, kontaktujte Hanse Hakkenberga hhakkenberg@baan_nl

  Certifikát BaanIV na EURO

Nahoru