... snižovat náklady a pokračovat v restruktualizaci ...

Nutnost nadále snižovat náklady a pokračovat v restruktualizaci vzali navědomí po zjištění hospodářských výsledků za 1. čtvrtletí představitelé společnosti Baan.
V meziročním srovnání totiž poklesl obrat společnosti ze 179 milionů dolarů na 176 milionů dolar, a dvoumilionový zisk (1 cent na akcii) se proměnil ve ztrátu 19 milionů dolarů (-9 centů na akcii). Pokud jde o jednotlivé složky obratu, tak největší růst (75 %) zaznemenaly tržbyz licenčních poplatků, tržby za služby a podporu vzrostly o 28 %. Baan se již nějakou dobu snaží o strukturální změny a výsledkem tohoto čtvrtletí jsou prý znamením, že se vyvýjí správným směrem.

Nahoru