SAP dominuje českému trhu s podnikovými aplikacemi

Český trh s podnikovým aplikačním softwarem vzrostl podle zprávy IDC v loňském roce o více než 19 % a dosáhl hodnoty 37,52 mil. dolarů (příjmy za softwarové licence a údržbu). Největší část výdajů na ERP software přitom vydaly podniky z oblasti výrobního sektoru, následovány pojišťovnictvím, veřejným sektorem a dopravou. Podle IDC poroste hodnota tohoto trhu do roku 2005 o více než 21% ročně.

Český trh s podnikovým aplikačním softwarem vzrostl podle zprávy IDC v loňském roce o více než 19 % a dosáhl hodnoty 37,52 mil. dolarů (příjmy za softwarové licence a údržbu).
.Největší část výdajů na ERP software přitom vydaly podniky z oblasti výrobního sektoru, následovány pojišťovnictvím, veřejným sektorem a dopravou. Podle IDC poroste hodnota tohoto trhu do roku 2005 o více než 21 % ročně.
V roce 1998 si vedení na trhu upevnila společnost SAP, která dominovala s podílem 52,3 %. Její příjmy za licence a údržby vzrostly o 34 %, čímž překonaly průměrný růst trhu stejně jako růst většiny konkurentů. Pozice dalších výrobců, tj. firem QAD, Baan, JBA, Intentia a Oracle, byly velmi vyrovnané, s rozdílem tržního podílu méně než 1 %. QAD se umístila na druhém místě, Baan se posunul o jednu příčku na třetí místo, následován společnostmi JBA a Intentia.
IDC rozděluje celkový trh ERP aplikací do čtyř funkčních segmentů, přičemž největší část zaujímá oblast finančního řízení, následovaná segmentem řízení výroby a distribuce. Segment řízení lidských zdrojů zůstává zatím relativně málo vyvinutý, většinou v důsledku problémů s přizpůsobením zahraničního softwaru lokálním podmínkám.
Nejdůležitější operační platformou pro provoz integrovaných podnikových aplikací byl v roce 1998 systém UNIX, na který bylo instalováno téměř 57 % všech softwarových licencí (co do obratu). Nicméně operační systém Windows NT, na který bylo vloni instalováno 22,2 % licencí, získává stále větší podíl. Nejpopulárnější hardwarovou platformou byly servery IBM, kam připadlo 36,2 % obratu ze všech licencí. V oblasti databázových systémů dominovala se 47,3 % řešení firmy Oracle.

Nahoru