První železářská společnost Kladno rutinně využívá VISUAL

258x150_pzs_logo.jpg

Podpora podnikových procesů a funkcí, nástroj k efektivnímu řízení výroby a k posílení konkurenceschopnosti na trhu. To byly hlavní motivy První železářské společnosti Kladno (PŽSK), které vedly její management k výběru nového ERP informačního systému. Vedení společnosti vybralo IS Infor VISUAL a jako implementátora společnost GEMMA Systems.

Implementace proběhla v roce 2014, nyní má PŽSK k dispozici zkušenosti z několika měsíců plného provozu. „Informační systém jsme začali používat hned od počátku v poměrně širokém rozsahu funkčnosti tak, aby nám pokryl maximum podnikových procesů a také vyřešil některá problematická místa. Jedním z nich bylo využívání zbytků plechů a kulatiny. Přistoupili jsme k důsledné evidenci zbytků plechů a kulatiny v IS, včetně ukládání tvaru zbytků v grafické podobě, a to vše s jediným cílem – maximálně využívat použitelné zbytky materiálu. IS nám tak účinně napomáhá ke snižování vázaných prostředků, a to jednak snižováním stavu zásob a také omezováním nákupu nového materiálu,“ uvedl příklad zlepšení efektivity výroby Stanislav Novák, technický zástupce ředitele PŽSK.

IS Infor VISUAL v PŽSK zajišťuje pokrytí všech důležitých podnikových procesů a funkcí. V modulech Prodeje uživatelé vytvářejí nabídky, které jsou automatizovaně převáděny do prodejních objednávek. Objednávka přijatá od zákazníka je podkladem jak pro pokrytí výrobou, tak následnou expedici a fakturaci finálního výrobku. V modulech přípravy výroby uživatelé vytvářejí kusovníky a technologické postupy, které tvoří základ pro rozvrhování výroby na dílenské zdroje (stroje, čety, dělníky) a plnění zásobníků práce na jednotlivá pracoviště.

„V rámci implementace jsme řešili například výpočet hmotnosti finálního výrobku, což je pro PŽSK velmi důležitý údaj pro kontrolu účelnosti spotřebovaného materiálu, který do finálu vstupuje. Vypočtená hodnota hmotnosti je porovnána se zváženou a případný rozdíl je jedním z hodnotících kritérií úspěšnosti zakázky,“ uvedl jeden ze specifických požadavků Jaroslav Neděla, vedoucí projektového týmu GEMMA Systems.

PŽSK plně využívá modulu Materiálové plánování, který v návaznosti na plánované termíny jednotlivých operací ve výrobě automaticky generuje jejich pokrytí materiálem. Materiálové plánování mimo jiné připravuje podklady pro nákup ve formě plánovaných objednávek nákupu, kontroluje skladovou zásobu včetně hlášení přebytků, kontroly minimální skladové zásoby u kritických materiálů a polotovarů. Odvedenou práci v reálném čase hlásí přímo výrobní dělníci na terminálech IS umístěných na dílně, a to prostřednictvím čárových kódů a svého RF ID přívěsku, což v podstatě eliminuje chybovost. V oblasti účetnictví a financí IS pokrývá všechny běžné a zákonem stanovené funkce a výstupy.

„Předpoklady pro používání IS máme zdárně za sebou, uživatelé se při práci stabilizovali, IS VISUAL už obsahuje data z několikaměsíčního provozu a my se nyní soustřeďujeme na další rozvoj využití možností IS a také historických dat k efektivnějšímu plánování a řízení výroby,“ dodává Stanislav Novák.

Nahoru