První zákazník řešení ERP.cz

Společnost AG FOODS (ryze česká výrobně-obchodní firma) se stala prvním zákazníkem řešení ERP.cz od společnosti GEMMA Systems. Jádrem tohoto řešení bude Informační systém BaanERP. Řešení ERP.cz nabízí funkčnost, která pokrývá současné požadavky společnosti AG FOODS v oblasti prodeje, marketingu a řízení výroby včetně úplné integrace finančního modulu. Nový IS společnost vybírala s ohledem na budoucí směry rozvoje (rozšiřování výrobních kapacit, plánování výroby v omezených kapacitách, nasazení čárového kódu, zavedení controlingu). Důležitým kritériem pro výběr řešení ERP.cz byla možnost pronájmu Informačního systému. Realizace projektu je naplánována na 4 měsíce. Společnost GEMMA Systems je i dodavatelem serveru pro IS, PC, LAN a WAN, které je základem pro nový způsob pořizování dat. Řešení je navrženo na platformě Microsoft Windows NT s databázi MS SQL.

Nahoru