Případová studie DIOSS Nýřany

Clipboard01.jpg

DIOSS NÝŘANY a.s. je českou akciovou společností. Podle individuálních požadavků zákazníků vyrábí svařence z plechu (skříně klimatizací pro kolejová vozidla a autobusy, rámy a kapotáže kompresorů a díly pro zemní stroje), výrobky z ohýbaných trubek na NC ohýbačkách (výměníky tepla, trubkové rámy zemních strojů a svařence z ohýbaných trubek) a fasádní obklady a mřížky z nerezu nebo slitin hliníku. 

Společnost dokázala v době krize pružně reagovat na turbulentní prostředí strojírenské výroby. Díky své flexibilitě i dlouhodobé efektivní strategii v oblasti investic a inovací proto vychází z krize posílená. Pro úspěšnou realizaci strategických plánů, zejména pak pro zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti, bylo nezbytné přistoupit i k zásadním inovacím v oblasti ERP řešení - tedy způsobu řízení podnikových zdrojů.

Již v roce 2005 bylo proto nasazeno ERP řešení, které se opírá o technologii SSA Baan ERP (někdy také Baan5). V loňském roce došlo k reimplementaci tohoto ERP systému jeho povýšením na verzi Infor ERP LN a implementaci v oblasti financí. V nedávné době pak byla dokončena - opět ve spolupráci se společností GEMMA Systems – další etapa rozvoje systému řízení firemních zdrojů prostřednictvím implementace Business Intelligence (BI) řešení Infor PM.

Nasazení tohoto systému bylo realizováno v oblastech sledování výroby, statistik prodeje, finančních výkazů a podnikového controllingu. Jde o robustní nástroj pro tvorbu analýz a reportů z veškerých podnikových agend. Řešení Infor PM se opírá o osvědčenou technologii OLAP kostek s uživatelsky příjemným prostředím na bázi MS Excel.

 „Předchůdce systému ERP LN, tedy Baan5, nám drtivou část našich potřeb sice pokrýval, ale kdyžse na trhu objevil nástupce tohoto řešení, uvědomili jsme si, že další investice do Baan5 by byly vynakládány neefektivně. Také naši noví obchodní partneři vyžadovali změnu některých procesů, což jsme museli při upgrade ERP systému zohlednit. Po vyhodnocení všech hledisek jsme se rozhodli, že tyto změny již budeme realizovat na nové technologii – systému Infor ERP LN,“ říká finanční ředitelka DIOSS Nýřany Renata Ježková, která je současně také interní vedoucí projektu povýšení ERP systému.

Podle jejích slov splnila inovace ERP očekávání. „Dokázali jsme eliminovat různě paralelně existující dílčí evidence v excelových tabulkách. Uživatelé systému se přesvědčili, že integrací modulu financí do Infor LN je každá paralelní evidence snadno nahraditelná. Díky tomu se nám podstatně zprůhlednily podnikové procesy. Nasazením Infor PM se toto zlepšení ještě zvýraznilo, protože tento systémé dokáže okamžitě vizualizovat a správně vyhodnotit aktuální stav základních agend,“ uvedla Renata Ježková.

Proto nyní společnost plánuje rozšířit nasazení systému Infor PM i do oblasti sledování zakázek.

„Pokud se mohu trochu ohlédnout do minulosti, tak v letech 2005 – 2008 Dioss Nýřany pracoval na projektech, které se orientovaly na montáž jednoduchých výrobků a jejich logistiku. Tyto aktivity byly krizí zasaženy jako první a museli jsme změnit některé základní přístupy. Díky rozsáhlému managementu kvality, ale i komplexnímu zavedení ERP systému jsme se dokázali přeorientovat na podstatně sofistikovanější typy výroby komponent pro kolejová vozidla a následně i jako subdodavatel automobilového průmyslu,“ dodává Renata Ježková.

IMG_9502_1_1_maly.jpg

slider-vozik-1m.jpg

CIMG0407_maly.jpg 

Nahoru