Príspěvky z konference Svět Informačních Systémů.

Zúčastnili jsme se konference Svět Informačních Systémů Image .

Vybrané prezentace.

Ernie Eichbaum - Konsolidace trhu ERP. Průmyslové podniky - Strategie SSA GLOBAL
Prezentace se zabývá procesem konsolidace světového trhu ERP systémů, upřesňuje současnou pozici SSA GLOBAL jako nejsilnější firmy v tržním segmentu průmyslových podniků v kategorii 100 mio USD - 1 miliarda USD. Vysvětluje strategii korporace SSA GLOBAL , představuje produktovou strategii, orientaci směrem k současným zákazníkům.

Petr Dobšovič - Software pro štíhlou výrobu (lean manufacturing).
Prezentace popisuje obecné prvky štíhlé výroby, popisuje na příkladu situaci v typickém podniku v ČR, vysvětluje teorii omezení od ELIE Glodratta, srovnává plánovací alogritmy v Informačních systémech a nakonec představuje využití terorie omezení v Informačním systému Visual Enterprise.

Martin Hromek - PSA - Software (nejen) pro mobilní personál.
Prezentace vysvětluje vztah mezi ERP systémem a PSA systémem. Autor se zabývá obecně ekonomikou dodávek služeb, dále popisuje strukturu systému PSA.

Nahoru