Případová studie Škoda Plzeň

akoda plzeH.png

ERP řešení od společnosti Infor se v závodech ŠKODA Plzeň používá s úspěchem již 15 let. Tato stabilní spolupráce je možná také díky jedinečné formě podpory Kompetenčního centra – útvaru Informační systémy společnosti ŠKODA ICT s.r.o. (dříve ŠKODA HOLDING a.s.).

Na přelomu let 1999/2000 byl starý informační systém ŠKODA Plzeň kompletně nahrazen ERP řešením, tehdy označovaným jako Baan IV. GEMMA Systems spol. s r.o. se jako poskytovatel české lokalizace podílela na nasazení komplexního informačního systému v jednotlivých závodech plzeňské Škodovky.

V roce 2004 došlo ke konsolidaci IT služeb napříč významnými výrobními společnostmi a vzniklo kompetenční centrum s dostatečnou interní kapacitou, schopnou řešit 90 % požadavků uživatelů jak z pohledu optimalizace procesů a zaškolování nových uživatelů, tak i z pohledu integrace doplňkových řešení.

skoda plzen_01.png

ŠKODA ICT má dnes v oblasti podpory Informačních systémů celkem 7 konzultantů, 2 vývojáře a 3 techniky aplikační podpory. Pozitiva spolupráce uvádí Martin Vondrák, ředitel útvaru Informační systémy:

„Největší přínos vidím v úzkém kontaktu s klíčovými uživateli systému, kdy naše kapacita dovoluje dostatečně diskutovat problémy a navrhovat následná řešení. Díky dlouholeté zkušenosti s jednotlivými provozními detaily užívání ERP řešení dokážeme efektivněji posoudit a zformulovat požadavky na společnost GEMMA Systems. Také se velmi osvědčilo zařazení se do zákaznické komunity dodavatele. Zde jsou k dispozici mnohá řešení a postupy, které jsou pro naše uživatele velkým bonusem. Pokud by se měly přínosy této formy spolupráce nějak kvantifikovat, odhaduji, že se jedná o roční úsporu prostředků v řádech stovek tisíců až milionu korun.“

Komplexní řešení nasazení Informačních systémů ve ŠKODA pokrývá veškeré procesy výrobního podniku od nabídkového řízení až po fakturaci a expedici. Stejně tak ale pokrývá i celý životní cyklus výrobků ŠKODA od diskuse nad zákaznickými požadavky, přes vývoj konstrukce a návrh technologie až po zajištění provozu, záručního a pozáručního servisu po celou dobu životnosti výrobku. Díky tomu jsou v projektu využity integrace na specializované systémy například na podporu technické přípravy výroby, PLM systémy, MES systémy, APS systémy, WMS systémy, systémy správy dokumentů a workflow. 

Systém podporovaný kompetenčním centrem ŠKODA ICT pracuje s aplikací umožňující práci 270 současně pracujících uživatelů, což v praxi představuje systém pro obsluhu více než 800 uživatelů ERP systému.

skoda plzen_02.png

Nahoru