Případová studie První železářská společnost Kladno

PŽSK

První železářská společnost Kladno, s. r. o. (PŽSK) zajišťuje kompletní dodávky investičních celků zejména zařízení oceláren, zařízení pro doly, ocelové konstrukce a přesné CNC obrábění na zakázku. Zajišťuje zpracování studie resp. návrhu až po výrobní dokumentaci, realizuje výrobu, montáž a uvedení do provozu, včetně následného servisu instalovaných zařízení. V roce 2014 zde naše společnost implementovala IS Infor VISUAL.

Společnost se zaměřuje převážně na zakázkovou výrobou podle požadavků zákazníka. Vyrábí podle zákazníkem předané výrobní dokumentace nebo podle vlastní dokumentace, kterou zpracuje podle požadavků zákazníka. Specializuje se na výrobu zařízení oceláren, dolů a ocelových konstrukcí.

CS_P}SK_01.jpgCS_P}SK_03.jpgCS_P}SK_05.jpg

Do portfolia produktů a služeb společnosti patří svařování včetně výroby a svařování tlakových nádob. Svařování ocelových konstrukcí a tlakových nádob je prováděno ověřenými svařovacími postupy, běžnými i speciálními metodami např. MIG, MAG, TIG, plazma, kterými lze vedle běžných konstrukčních ocelí svařovat tvrzené, zušlechtěné i austenitické oceli. 

Společnost také vyrábí a montuje závěsné balkony ze žárově zinkovaných profilů s konstrukcí přezkoušenou autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb.

V neposlední řadě společnost zajišťuje projekční a inženýrskou podporu za použití Autodesk Inventoru – CAD aplikace pro 3D konstrukci, včetně zpracování technické dokumentace. 

V roce 2014 se vedení společnosti PŽSK rozhodlo zavést nový, komplexní ERP informační systém pro podporu podnikových procesů a funkcí. Cílem bylo získat potřebný nástroj k efektivnímu řízení výroby a posílení konkurenceschopnosti na trhu.

GEMMA Systems provedla implementaci IS Infor VISUAL v roce 2014. Technický zástupce ředitele společnosti Ing. Stanislav Novák, CSc. k tomu poznamenává: „Nyní IS VISUAL používáme v rutinním provozu. IS jsme začali používat hned od počátku v poměrně širokém rozsahu funkčnosti tak, aby nám pokryl maximum podnikových procesů a také vyřešil některá problematická místa. Jedním z problematických míst, které nás trápilo, bylo využívání zbytků plechů a kulatiny. V rámci implementace IS Infor VISUAL jsme se rozhodli zvýšit využití zbytků s pomocí IS. Přistoupli jsme tedy k důsledné evidenci zbytků plechů a kulatiny v IS, včetně ukládání tvaru zbytků v grafické podobě a to vše s jediným cílem, maximálně využívat použitelné zbytky materiálu. IS nám tak účinně napomáhá ke snižování vázaných prostředků, a to jednak snižováním stavu zásob a také omezováním nákupu nového materiálu.“

CS_P}SK_02.jpg

Funkčnosti Infor VISUAL v PŽSK

PŽSK používá IS Infor IS VISUAL pro pokrytí všech důležitých podnikových procesů a funkcí. V modulech Prodeje uživatelé vytváří nabídky, které jsou automatizovaně převáděny do prodejních objednávek. Objednávka přijatá od zákazníka je podkladem jak pro pokrytí výrobou, tak následnou expedici a fakturaci finálního výrobku. V modulech přípravy výroby vytvářejí uživatelé kusovníky a technologické postupy, které jsou základem pro rozvrhování výroby na dílenské zdroje (stroje, čety, dělníky) a plnění zásobníků práce na jednotlivá pracoviště.

PŽSK využívá plně modulu Materiálové plánování, který v návaznosti na plánované termíny jednotlivých operací ve výrobě automaticky generuje jejich pokrytí materiálem. Materiálové plánování mimo jiné připravuje podklady pro nákup ve formě plánovaných objednávek nákupu, kontroluje skladovou zásobu včetně hlášení přebytků, kontroly minimální skladové zásoby u kritických materiál a polotovarů. Odvedenou práci v reálném čase hlásí přímo výrobní dělníci na terminálech IS umístěných na dílně, a to prostřednictvím čárových kódů a svého RF ID přívěsku, což podstatně eliminuje možnost chybovosti.

V oblasti účetnictví a financí IS pokrývá všechny běžné a zákonem stanovené funkce a výstupy.

Stanislav Novák k používání IS VISUAL dodává: „Předpoklady pro používání IS máme zdárně za sebou, uživatelé se při práci stabilizovali, IS VISUAL už obsahuje data z několikaměsíčního provozu a my se nyní soustřeďujeme na další rozvoj využití možností IS a také historických dat k efektivnějšímu plánování a řízení výroby.“

Nahoru