Případová studie KOVO Koukola

kovo koukola logo.png

V roce 2012 se společnost KOVO Koukola rozhodla podpořit svůj růst a implementovat ERP informační systém Infor VISUAL. IS VISUAL zajišťuje firmě kompletní pokrytí všech podnikových procesů od tvorby a evidence nabídek, přes evidenci zákaznických objednávek, jejich pokrytí výrobou, plánováním výroby a sledování termínů, plnění zásobníků práce na jednotlivá pracoviště a celý proces uzavírá expedice a fakturace.

Výroba je zcela zakázková, dle objednávky zákazníka vzniká přímé pokrytí výrobou. Klíčové jsou kalkulace, plnění termínů, rychlý přístup k finančním ukazatelům.

Velký důraz ze strany uživatelů je kladen na perfektní přehled o stavu výroby a tedy stavu rozpracovanosti jednotlivých zakázek. Řešením je odvádění práce a výroby v reálném čase, kdy každý dělník se pomocí docházkového čipu hlásí zahájení operace při jejím započetí a stejně tak hlásí její skutečný čas ukončení. Celá agenda odvádění práce a výroby probíhá přímo na dílně u „kiosku“ s dotykovým displejem. Při ukončení operace hlásí dělník počet odvedených kusů. Proces evidence zohledňuje i vícestrojovou obsluhu, automatizovaný výdej materiálu a po opracování na poslední operaci i příjem výrobku na cílové umístění hotové výroby.

„Obrábění kovů je hlavním výrobním zaměřením naší firmy. Mezi naše tradiční činnosti patří třískové obrábění tradičními technologiemi, tedy soustružení, frézování a broušení. Spokojenost našich zákazníků se jednoznačně odráží v rychlém tempu růstu naší firmy v posledních několika letech,“ říká úvodem jednatel společnosti Aleš Koukola.

Společnost KOVO Koukola vedle dílů obráběných dle zadávací dokumentace, a to jak z vlastního, tak z dodaného materiálu nebo polotovaru, vyrábí i vlastní obráběcí nástroje. Základním výrobním prostředkem je více než 50 CNC obráběcích center, které tvoří výrobní jádro firmy. Výroba jede v nepřetržitém třísměnném provozu.

Další zajímavostí projektu v oblasti obrábění je vyřešení problému sledování skutečných nákladů v návaznosti na obrobitelnosti vstupní suroviny. Jiná obrobitelnost a náklady s ní spojené jsou u měkkých materiálů typu hliník a daleko významnější jsou náklady spojené s obráběním nerez materiálu.

IS VISUAL plně podpořil růst firmy, kdy hlavní důraz je kladen na kompletní funkcionalitu v klíčových oblastech výroby a prodeje, plánování výroby, práce s dokumentací a tvorbou nabídek. Neméně důležitým bodem byla i rychlá implementace bez narušení chodu firmy.

Firma KOVO Koukola nyní disponuje efektivními nástroji, které umožňují mít přehled o provozu společnosti – od výroby přes sklad a odbyt až po finance.

„Primární cíle, které jsme očekávali od zavedení výrobního systému, jsou splněny. Nyní zaměřujeme svoji pozornost na oblast controllingu, vyhodnocení skutečného vytížení zdrojů. To jsou místa, kde vidíme velký potenciál pro další zlepšení produktivity práce a především praktického využití informací z VISUALU,“ uvádí závěrem Aleš Koukola.

Nahoru