Případová studie KARNED TOOLS s.r.o.

KARNED TOOLS  řídí výrobu nástrojů pomocí informačního systému Infor ERP VISUAL

Karner Tools logo.pngPro výrobní společnost KARNED TOOLS je velmi důležité správně rozvrhnout a naplánovat výrobu, potřebu materiálů, zdrojů a v neposlední řadě poskytovat zákazníkům kvalitní a včasný servis. Z toho důvodu se vedení společnosti rozhodlo modernizovat svůj podnikový IS. Projekt modernizace byl komplexní, zahrnoval modernizaci podnikového ERP IS, SBS a HW.

V rámci projektu společnost Karned Tools implementovala nový IS Infor ERP VISUAL, který svojí širokou funkčností a možnostmi právě v oblasti plánování splnil potřeby společnosti a podpořil možnost jejího dynamického růstu. Dodávku a implementaci projektu provedla společnost GEMMA Systems spol. s r. o. na přelomu let 2012 a 2013. Dnes společnost Karned Tools plánuje a řídí výrobu přesněji, efektivněji, s minimem prostojů a maximálním využitím zdrojů.

Historie společnosti

Historie společnosti je spojena s rokem 1942, kdy byla do Děčína převedena výroba nástrojů se slinutým karbidem z berlínské firmy DE HA WE. V roce 2000 byla založena firma KARNED TOOLS s. r. o., která navazuje na tradici výroby nástrojů v Děčíně. Prioritním záměrem společnosti je poskytovat zákazníkům jistotu, že je spolehlivým dodavatelem produktů schopným reagovat na požadavky zákazníků v krátkém čase, s kvalifikovanými pracovníky a vysokou kvalitou odvedené práce. Proto se společnost KARNED TOOLS rozhodovala k zásadní modernizaci IS pro podporu svého podnikání.

Řešení GEMMA Systems

Nasazené řešení vychází ze standardní funkcionality IS Infor ERP VISUAL v oblastech výroby, plánování a rozvrhování výroby, řízení zásob, materiálového plánování, nákupu, prodeje, účetnictví, financí, rozšířené o úpravy podle specifických požadavků vedení společnosti.

Na základě znalostí uživatelů a analýzy procesů byly zpracovány jednotlivé postupy využití systému. V průběhu implementace byla importována data položek, TPV, dokladů, provázán personální a docházkový systém a uskutečněn ověřovací provoz. Po ověření základních procesů bylo přistoupeno k nastavení a odladění plánování a rozvrhování výroby. Plánovací algoritmus byl nastaven tak, aby maximálně využil výrobní zdroje, plánoval výrobu včetně polotovarů a materiálu k nákupu. Byly nastaveny kapacity zdrojů, odladěny průběžné časy operací, kalendáře a priority zakázek.

 Průběžně byly zpracovávány uživatelské požadavky na výstupy, přehledy, statistiky. Výsledkem je aktuální přehled o rozpracovaných zakázkách ve výrobě, potřebě a vytíženosti zdrojů a materiálů, reálných termínech i skluzech.

Přínosy

Půl roku po spuštění ostrého provozu má KARNED TOOLS k dispozici:

  • Informační systém, který pokrývá všechny zásadní potřeby řízení společnosti
  • Plánování na základě využití kapacity strojů a dostupnosti materiálů
  • Aktuální rozvrh výroby
  • Přehled o frontách práce na jednotlivých pracovištích
  • Sledování produktivity práce stroje i dělníka
  • Online sledování stavu zakázky od přijetí přes výrobu po expedici a vyhodnocení
  • Sledování plánovaných a skutečných nákladů
  • Přehled potřeb materiálů na plánované výrobní zakázky
  • Propojení se SW Toolbox k podpoře výdeje a sledování speciálního nářadí na dílně
  • Online propojení se SW PLM Teamcenter od společnosti Siemens pro podporu přípravy výroby, sledování výrobní dokumentace a NC programování

   

KARNED TOOLS dnes IS používá v celém rozsahu, dle získaných podkladů plánuje využití zdrojů, nákupy materiálu v čase, vyhodnocuje zakázky termínově i finančně a zpracovává přehledy hospodaření celé společnosti. Ucelené řešení všech propojených SW pomáhá dosáhnout nové úrovně produktivity, provádět rychlá a včasná rozhodnutí a nabízet skvělé produkty na základě využití inteligentně integrovaných informací ve správném čase, ve správném kontextu a s přesnou úrovní podrobností pro všechny pracovníky.

„IS Infor ERP VISUAL je vzhledem k jeho komplexnosti a otevřenosti jednoznačným přínosem, protože naší společnosti umožňuje pracovat efektivněji a pružněji reagovat na požadavky trhu,“ komentuje nový IS jednatel KARNED TOOLS Milan Vrba.

Nahoru