Přehled nabídky ERP produktů.

K nejzajímavějším trendům v nabídce systémů ERP je postupný přesun hlavní funkčnosti ERP z teritoria vlastního podniku do mezipodnikových vazeb a komunikací se zákazníkem. Zavedení ERP již nepředstavuje v podniku konečný cíl, ale reprezentuje určitý nezbytný předpoklad – "motor", bez kterého podnikový Informační systém (a tím i celý podnik) dost dobře nejede, např. cestou e-businessu, nefunguje řízení vztahů se zákazníky (CRM-Customer Relationship Management), ani komunikace mezi podniky-dodavateli navzájem (SCM-Supply Chain Management), bez ERP nelze nasadit manažerské nadstavby (MIS-Manažerský Informační systém). Klíčovou roli proto sehrává aplikování internetových technologií. V nabídce systémů ERP je patrná větší dynamika u zahraničních produktů. Lze tak usuzovat na základě velikosti meziročního nárůstu počtu implementací a počtu konzultantů.V rámci skupiny zahraničních produktů jsou vyčleněny ty, které reprezentují tradiční "velkou čtyřku" světových dodavatelů, kam patří i BaanERP.

Nahoru