Pozvánka na konferenci Svět Informačních systémů 2004

Centrum pro výzkum Informačních systémů, odborná sekce ČSSI, a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně připravují mezinárodní konferenci Svět Informačních systémů 2004. Tato akce se bude konat 8.-9.3. 2004 ve Zlíně.

Konference je koncipována jako setkání akademické sféry a odborné veřejnosti se členy a partnery Centra pro výzkum Informačních systémů. Programově je zaměřena na uplatnění moderních Informačních systémů a technologií pro řízení podnikových procesů. Akcentuje zejména systémové propojení IS/IT na podnikový management, oblast výroby a investiční politiku českých firem.

Ernie Eichenbaum (USA), Senior Director, Industry Solutions, SSA Global bude rozebírat vliv konsolidace ERP trhu na podnikové Informační systémy výrobních firem a prezentovat strategii SSA Global.

Petr Dobšovič, account manažer GEMMA Systems, bude hovořit o principech štíhlé výroby a o možnostech, jak tyto principy uplatnit u firem s tradičním charakterem výroby. Dále bude hovořit o možné softwarové podpoře těchto principů a srovná použitelnost plánovacích algoritmů MRP (Material Requirement Planning), APS (Advanced Planning and Scheduling) a DBR (Drum-Buffer-Rope).

Martin Hromek, produktový manažer PSA systémů, představí integrované aplikace PSA (Professional Services Automation), které jsou určeny pro službově orientované organizace a jejichž představitelem je systém GemmaPSA.

Nahoru