Plánování očima dodavatelů

Jak vidí aktuální problémy a perspektivy trhu v oblasti APS/SCM systémů zástupci dodavatelů? V otázkách jsme se zaměřili také na možnosti jejich pronájmu. Odpovídá Tomáš Hanáček, vedoucí konzultant APS GEMMA Systems

Jak byste charakterizoval potenciál českého trhu s APS/SCM systémy?
Potenciál českého trhu s APS/SCM systémy je obrovský. Tyto produkty používá v ČR zatím několik desítek podniků, což je ve srovnání s tím, kolik podniků má zavedený ERP systém, zanedbatelné číslo.

Co je vaší konkurenční výhodou?
Naší konkurenční výhodou je především fakt, že jsme s APS/SCM začali v České republice jako jedni z prvních, takže dnes už můžeme bez uzardění říct, že máme s těmito produkty a s jejich zaváděním praktické zkušenosti. Také nejsme vázáni na jeden produkt a kromě již tradičního iBaan Supply Chain Scheduler dnes úspěšně nabízíme APS v rámci celopodnikového řešení Visual Enterprise pro střední firmy.

Mohl byste nás seznámit s metodou vázaných nákladů?
Metoda vázaných nákladů je způsob, který jsme před několika lety začali používat pro stanovení odhadu možných přínosů zavedení APS/SCM řešení do konkrétního podniku. Zjednodušeně řečeno vycházíme z aktuální výše zásob surovin, rozpracované výroby a hotových výrobků a průměrné doby jejich obrátky. Přínosy mohou být dosaženy jak snížením zásob, tak zkrácením doby jejich obrátky. Převodem obou veličin na jednotný koeficient můžeme srovnávat stav před a po implementaci.

Jaká je perspektiva trhu ASP v oblasti pronájmu APS/SCM aplikací?
Nevím. Ale ať už si zákazník APS systém koupí nebo pronajme, zůstává nezanedbatelná část nákladů na zavedení řešení v konkrétních podmínkách daného podniku. Tím nemám na mysli jen implementační služby, ale především interní náklady spojené s přípravou dat, změnou podnikových procesů a výchovou lidí. Domnívám se, že existuje množství způsobů jak pořízení APS/SCM řešení finan-covat a pronájem je pouze jednou možností z mnoha.

Jaký vývoj očekáváte v oblasti APS/SCM v pňštím roce?
Výrobní společnosti, které dnes uvažují o obměně svého ERP systému, se již nespokojí s plánovacími metodami typu MRPII. Vyžadují, aby nové celopodnikové řešení obsahovalo i moduly výkonného plánování a rozvrhování. Dávají přednost integrovanému řešení před samostatnými moduly, které je třeba napojovat. Domnívám se, že zejména v segmentu středních firem se otevírá pro nejbližší období poměrně široký prostor pro celkovou obměnu jejich podnikových systémů a APS/SCM aplikace se na této obměně budou výrazně podílet.

Nahoru