Optimistické výsledky Baanu

Společnost Baan dnes oznámila, že od svého převzetí společností Invensys v srpnu 2000 podepsala kontrakty s více než 100 novými zákazníky z celého světa. Mezi tyto nové zákazníky patří například společnost DARA (letecký a kosmický průmysl) z Velké Británie, výrobní společnosti ABB (Austrálie) a Selcom (Čína) a společnosti orientované na E-Business (elektronický obchod), za které lze uvést např. 2BeSource.com, portál singapurského provozovatele se zaměřením na textilní a oděvní sortiment.

Společnost Baan dnes oznámila, že od svého převzetí společností Invensys v srpnu 2000 podepsala kontrakty s více než 100 novými zákazníky z celého světa. Mezi tyto nové zákazníky patří například společnost DARA (letecký a kosmický průmysl) z Velké Británie, výrobní společnosti ABB (Austrálie) a Selcom (Čína) a společnosti orientované na E-Business (elektronický obchod), za které lze uvést např. 2BeSource.com, portál singapurského provozovatele se zaměřením na textilní a oděvní sortiment.
„Od svého převzetí společností Invensys dosáhla společnost Baan značného pokroku v plnění svých cílů“, řekl Laurens van der Tang, prezident společnosti Baan. „Zvláště příznivý ohlas zaznamenáváme v oblasti našeho stále se rozšiřujícího portfolia softwarových produktů zaměřených na E-Business, které demonstrují naši schopnost úspěšně integrovat softwarová řešení v celém dodavatelském řetězci – od dodavatele, přes proces výroby, až k odběrateli. Naše schopnost propojit komplexní dodavatelské řetězce se specifickými výrobními prostředími se velice brzy stala klíčovým faktorem úspěchu Baanu. Kromě toho se ukazuje, že naše koncepce řešení pro oddělené komponenty, Baan Open World, je velkým přínosem pro společnosti vyžadující integraci svých podnikových komponent.“

Laurens van der Tang říká, že Baan hodlá stavět na vývoji za posledních šest měsíců a je odhodlán se stát opět ziskovým do poloviny roku 2001. „Učiníme práci s Baanem pro naše zákazníky ještě snazší. Máme vyvinuta nejlepší řešení svého druhu pro klíčové podnikové procesy, zahrnující všechny produkty, podporu a nezbytné úvodní konzultace, které zákazníkům zajistí rychlou a úspěšnou implementaci E-Businessu.

Od doby převzetí je Baan začleněn do divize Software Systems společnosti Invensys, jediné společnosti na světě, nabízející unifikovaná řešení zaměřená na potřeby elektronické komunikace mezi dodavateli a odběrateli od technologických procesů až po vrcholový management. Tato pozice poskytuje Baanu pevný základ pro maximální uplatnění svých řešení Procurement, Sales, Supply Chain, Business Intelligence a Intranet Portal a pro svou Baan Open World integrační platformu ve svých regionech v obou Amerikách v oblasti Asie a Pacifiku, Evropy a Blízkého Východu a Afriky.

Společnost Baan

Baan je od srpna 2000 plně ve vlastnictví společnosti Invensys. Byl začleněn do nově zformované divize Invensys Software Systems – nejvýznačnějšího světového dodavatele unifikovaných řešení pro automatizaci a E-Business.
Softwarová řešení Baan, jsou nejlepšími produkty svého druhu, odpovídajícími na potřeby a poptávku po výkonném E-Business řešení, které by bylo schopno pomoci průmyslovým a výrobním podnikům s jejich vstupem na Internet. Softwarová řešení Baan zaměřená na plánování podnikových zdrojů, řízení dodacích řetězců, řízení vztahů se zákazníky a elektronický obchod již byla implementována u více než 15 000 zákazníků po celém světě, kterým pomáhají při strategickém řízení růstu jejich obchodních aktivit, zdokonalování podnikových procesů a zvyšování jejich flexibility.

Společnost Invensys

Invensys se specializuje na oblast automatizace a řízení, ve které drží světový primát. Ústředí společnosti je v Anglii v Londýně, ale prostřednictvím svých čtyř specializovaných divizí – Software Systems, Automation Systems, Power Systems a Control Systems – rozšiřuje oblast své působnosti na všechny světové regiony. Společnost má více než 90 000 zaměstnanců a její produkty a služby zahrnují širokou nabídku od nejmodernějších řídicích systémů a sítí pro automatizaci průmyslových závodů a kontrolu stavu prostředí v budovách, přes elektronická zařízení a kontrolní a ovládací prvky pro obytné budovy a drobné komerční využití, až po kompletní energetické systémy pro telekomunikační a Informační technologie.

Nahoru