Optimalizace využití IS VISUAL pro podporu podnikových procesů ve VÚHŽ a.s.

VÚHŽ

Akciová společnost VÚHŽ používá aktivně informační systém VISUAL od roku 2003. Od té doby se počet otevřených výrobních zakázek na všech divizích několikanásobně zvýšil. Výroba se navíc rozšířila o služby nové divize povlakovna, velký nárůst zakázek zaznamenala divize nástrojárna, která se stále více zaměřuje na kompletní řešení dodávek pro automotiv. Divize automatizace získala několik úspěšných zakázek na dodávky snímačů pro měření hladiny oceli v krystalizátoru, většina z nich je realizována pro zahraniční zákazníky. Zvýšil se a stále se stupňuje tlak na jednotlivé divize, které musejí rychle reagovat na objednávky zákazníků, a uživatelé začali také více hledat odpovědi na svoje dotazy v informačním systému.

„Naše firma je v současné době orientována převážně na zakázkovou a ve velmi malé míře i na malosériovou výrobu. Cílem naší firmy je dodat zákazníkovi kvalitní výrobek. Dodání kvalitního výrobku, případně další služby, je ale dnes pouze jedna stránka věci. Dalším neméně významným požadavkem ze strany zákazníka je dodržení termínu dodání a v současné době se stupňující tlak na zkrácení průběžné doby dodání. Zakázková výroba nám až na výjimky – například v polotovarech u slévárny – neumožňuje držet skladovou zásobu. Snaha vyjít zákazníkovi vstříc a zkrátit průběžnou dobu výroby si vynutila optimalizaci procesů uvnitř firmy. S tím byly spojeny i změny procesů v našem informačním systému VISUAL,“ uvádí Ing. Oldřich Žák, člen představenstva akciové společnosti VÚHŽ.

Proces optimalizace pracovních postupů začal ve VÚHŽ nejprve mimo informační systém tvorbou nových metodik, změnou toku polotovarů, přeskupením strojů, zavedením vícestrojové obsluhy apod. Teprve následně se změny začaly implementovat na jednotlivých divizích do praxe a také do informačního systému.

Prvořadým cílem z pohledu uživatelů VISUALu bylo zpřehlednit z jednoho místa zakázky, na kterých se v danou chvíli podílí společně více divizí. Takových zakázek jsou řádově stovky a každá divize vedle toho spravuje ještě své samostatné zakázky. Výsledkem je nový unikátní nástroj s pracovním názvem okno mezidivizní komunikace. V něm plánovač, ale i běžný uživatel ideálně z jednoho místa „vidí“ přes všechny divize (ale i samostatně za svoji divizi) požadavky zákazníků, sleduje jejich pokrytí a stav plnění termínů. Navíc obsluhuje procesy spojené s přesuny polotovarů a finálů mezi divizemi.

Dále se vedení společnosti VÚHŽ rozhodlo změnit a optimalizovat metodiky procesů a plánování na divizi slévárna. Slévárna je zcela specifický provoz, kde do jednoho místa, tavící pece, je třeba v danou chvílí zaplánovat několik výrobních objednávek stejného chemického složení a využívat pec na její maximální váhovou kapacitu.

Dalším krokem bylo zavedení nového způsobu odvádění práce s čárovým kódem spolu s každodenním plánováním výrobních zdrojů na divizi nástrojárny.

„Výsledky se po zavedení nových procesů ve VISUALu dostavily téměř okamžitě. Zpřehlednily se toky polotovarů mezi divizemi, snížily se prostoje spojené s přesuny polotovarů, na slévárně je nyní optimální přehled o skutečných nákladech na každý odlitek. Přínosy naprosto vyvážily naše úsilí spojené s překódováním položek, práci na totálním předělání technologických postupů a také se nám vrátilo úsilí věnované dělníkům při zavedení nového systému odvádění a sledování práce a odvádění výroby na nástrojárně,“ dodává závěrem Oldřich Žák.

Společnost VÚHŽ se zapsala do povědomí svých zákazníků jako spolehlivý dodavatel snímačů pro měření hladiny tekuté oceli v krystalizátoru u kontilití, jako dodavatel speciálních válcovaných profilů a také výrobků z odstředivého lití, jako jsou potravinářské válce, redukovací a kalibrovací válce. V oblasti služeb nabízí VÚHŽ zákazníkům speciální povlaky všech typů pro nástroje a formy v nově a moderně vybavené hale a dále tradičně nabízí služby v oblasti třískového obrábění. Akciová společnost VÚHŽ se za poslední roky stala předním dodavatelem pro automotiv a zařadila se do koncernu Třineckých železáren.

Nahoru