KOVO Koukola používá IS Infor VISUAL

Společnost GEMMA Systems v loňském roce implementovala IS Infor VISUAL ve společnosti KOVO Koukola ze Žďáru nad Sázavou.

   Firma KOVO Koukola se zaměřuje na obrábění kovů v malých, středních i velkých sériích a také na výrobu nástrojů. Obrábění probíhá dle zákazníkem dodané dokumentace z vlastního či dodaného materiálu nebo polotovaru. V oblasti obrábění kovů jsou cílovými zákazníky především významné světové automobilky. Firma KOVO Koukola rovněž vyrábí nástroje pro obráběcí centra.

   Implementace IS Infor VISUAL byla realizována v rámci projektu „Informační systém pro komplexní řízení ve společnosti KOVO Koukola s.r.o., II. část – ERP včetně implementace“. Projekt byl spolufinancován prostředky z Evropských fondů v programu OPPI.

   Implementaci jsme zahájili v průběhu června 2012, trvala necelé 4 měsíce. Implementace proběhla takto rychle a úspěšně především díky aktivnímu přístupu společnosti KOVO Koukola a jejích klíčových uživatelů.

   Společnost používá komplexní IS Infor VISUAL, který pokrývá všechny důležité a významné oblasti firmy: evidence poptávek, nabídky, objednávky, fakturace, evidence dokumentů spojených s obchodním případem a výrobou. Výkresová dokumentace je evidována přímo k dané výrobní zakázce. Modul řízení výroby a materiálové plánování zajišťují plynulé pokrytí dílny materiálem a plnění zásobníků práce obráběcích center. Pro odvádění výroby jsou přímo na pracovišti instalovány dotykové terminály, na kterých dělníci v reálném čase čtečkami odvádějí práci. Výsledkem je okamžitý přehled o stavu rozpracované výroby, přesná evidence hotových kusů a okamžitá informace o spotřebovaném materiálu.

  Veškeré skladové pohyby jsou účtovány automatizovaně, ve skutečných cenách, vyhodnocení zakázek probíhá v reálném čase. Při výpočtu nákladů zakázek společnost využívá individuální kalkulace, které zohledňují mimo jiné i obtížnost opracování konkrétního materiálu. Pro zjednodušení zpracování a oběhu došlých faktur je využíván systém správy dokumentů, který eviduje faktury v elektronické formě přímo v IS.

Nahoru