Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti GEMMA Systems

V rámci společnosti GEMMA Systems realizujeme projekt „Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti GEMMA Systems“.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt je spolufinancován prostředky Evropské unie z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Stav a výstupy projektu: V dosavadním průběhu projektu za období od listopadu 2016 do října 2017 bylo proškoleno celkem 19 zaměstnanců z řad řídících pracovníků a specialistů v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání a specializovaného IT. V rámci interních školení byli také proškoleni 4 techničtí pracovníci a zaměstnanec partnera v oblasti obecného IT.

EU operacni program zamestnanost.png

Nahoru