Jste připraveni vstoupit do EU?

Informační systém SSA Baan ERP ano. Vzhledem ke skutečnosti, že IS SSA Baan ERP používá řada firem sídlících ve státech Evropské unie byla funkčnost podporující požadavky účetní a daňové legislativy Evropské unie a podkladů pro statistiky vnitrounijního obchodu do systému zabudována již před několika lety.

Bohužel ale není sjednocen způsob pořizování potřebných dat a existuje i určitá volnost v požadavcích na přesnost a vypovídací schopnost vykazovaných dat. To způsobuje, že každy stát pro sběr dat využívá poněkud odlišné předpisy a postupy. Tak například zatímco v České republice existují dva formuláře výkazu pro INTRASTAT, na Slovensku existují čtyři formuláře hlasenie INTRASTATu, zatímco v České republice zpravodajské jednotky nedosahující spefického práhu 100 milionů Kč nemusí vykazovat statistickou hodnotu zboží, dodací podmínky a druh dopravy, na Slovensku spravodajské jednotky, které nedosahují prahu zjednodušenia (při přijetí zboží 12 milionů SK, při odeslání zboží 30 milionů Sk) uvádějí do hlasenie INTRASTATu pouze 10 nejvýznamějších položek dle kombinované nomenklatury a ostatní sčítají a vykazují pod kódem 9950 00 00. Pojem statistická hodnota slovenské hlásenie intrastatu nezná. Rozdíl je také například v pojetí, která data do daného měsíčního výkazu spadají (na Slovensku např. již vznik zálohové faktury, aniž by došlo k přesunu zboží, je důvodem pro vykázání údajů do hlasenie INTRASTATu) nebo v použitém kurzu pro přepočet z cizí měny. A tak by šlo pokračovat.

Navíc se tyto předpisy mění a jsou stále otevřená dvířka pro další případné změny zákonů a vyhlášek. Např. v České republice návrh zákona o dani z přidané hodnoty byl na 24. schůzi senátním Výborem pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice doporučen 24.3.2004 Senátu vrátit Poslanecké sněmovně s připomínkami. Český Senát 1.4. návrh zákona o DPH schválil až poté, co ministr Sobotka slíbil, že do konce roku připraví novelu, která napraví chyby a nepřesnosti stávajícího návrhu. Prezident Václav Klaus 9.4. zákon o DPH vetoval. Přehlasuje sněmovna prezidentské veto?

Vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství je ve fázi nezávazného návrhu, stejně tak formuláře výkazu pro INTRASTAT, Souhrnného hlášení a přiznání k DPH. Tomuto stavu zákonů odpovídá i stav Příručky pro vykazování údajů pro INTRASTAT-CZ a SW IDES-CZ pro elektronický sběr dat. Na Slovensku je situace o něco lepší, zákon o dani z přidané hodnoty zde ale 29.3. též vrátil prezident Šuster k opětovnému projednání parlamentu a tím se opět rozvlnila hladina pochybností o připravenosti slovenské legislativy na vstup do EU. A dvířka pro úpravy zákonů budou zřejmě pootevřená až do 1.5.2004, kdy máme do Evropské unie vstoupit a v některých oblastech lze jistě očekávat změny i poté.

V této dosti složité situaci se společnost GEMMA Systems snaží najít cestu, jak pomoci svým zákazníkům přizpůsobit jejich procesy a zpracování dat v IS SSA Baan ERP budoucím požadavkům. V současnosti jsou již připraveny, byť podle dosud neplatných návrhů zákonů, některé lokalizační úpravy jak pro Českou republiku tak i pro Slovensko (výpočet a tisk Souhrnného hlášení, příprava dat pro export dat do SW IDES-CZ pro vytváření výkazu pro INTRASTAT, změny související s odvodem DPH u zálohových faktur, ....), je připravena příručka popisující změny postupů v souvislosti s novými předpisy a konzultanti GEMMA Systems v rámci školení, workshopů a konzultací se zákazníky pomáhají identifikovat jejich specifické problémy související s očekávanými změnami.

Ikdyž stav ve kterém se legislativa a tím i naše podniky v této oblasti nachází není jistě záviděníhodný, věříme, že tímto postupem se našim zákazníkům, používajícím systém SSA Baan ERP, do Evropy podaří úspěšně vykročit.

Nahoru