Jak prodat systém. K zákazníkům přes Internet

Společnost GEMMA Systems patří v České republice mezi tradiční dodavatele podnikových řešení. Ve své nabídce má kromě jiných aplikací také Informační systémy BaanERP (určen pro velké organizace) a VISUAL Manufacturing ( zaměřen na menší a středně velké podniky ). Od roku 2002 zvolila GEMMA Systems pro prodej Baan ERP novou, slibně se rozvíjející formu pronájmu aplikací po Internetu – ASP, a to prostřednictvím serverů ERP.CZ a ERP.SK. Nejde však o čistokrevné ASP, systém je totiž pronajímán na omezenou dobu pěti let, pak jej musí zákazník odkoupit.

Ze strany dodavatelů šlo především o marketingový tah, který se měl postarat o získání nových zákazníků ze středně velkých firem. Výhodou konceptu ERP.CZ je především zajímavost a atraktivnost nabízených služeb pro nové zákazníky a počáteční úspory v první fázi zavádění. Jde však pouze o jinou cestu ke stejnému cíli – k lepšímu Informačnímu systému firmy.
Projekt ERP.CZ má zatím jediného zákazníka – potravinářskou firmu AG FOODS, která koupila balík aplikací tak, jak byl původně připraven. Příčin malého zájmu bylo hned několik. Pro střední a malé firmy je pořízení velkého systému, jako je BaanERP, značnou zátěží, a to jak po finanční stránce, tak z hlediska komplexnosti nasazení a náročnosti zavedení. Proto také v tomto segmentu zůstala poptávka po BaanERP prostřednictvím ERP.CZ za očekáváním. O neúspěchu projektu ERP.CZ přece jen nelze tak úplně hovořit. Několik dalších společností kvůli této aktivitě projevilo zájem o BaanERP, i když jednoznačně upřednostňují klasickou formu implementace. Do budoucna však manažeři GEMMA Systems počítají u malých a středních firem spíše se zaváděním systému VISUAL Manufacturing, a proto se také místo ERP.CZ aktuálně zaměřili právě na jeho propagaci.

Nahoru