IS Infor ERP Visual ve společnosti CNC Technology, spol. s r.o. předán do rutinního provozu

V říjnu roku 2006 zahájila rutinní používání IS Infor ERP Visual společnost CNC Technology, spol. s r.o. se sídlem v Praze.

V říjnu roku 2006 zahájila rutinní používání IS Infor ERP Visual společnost CNC Technology, spol. s r.o. se sídlem v Praze. Společnost CNC Technology, spol. s r.o. zajišťuje vývoj a výrobu zařízení pro podporu a vyšší automatizaci CNC obrábění. Společnost používá informační systém pro komplexní řízení společnosti a především pro podporu přípravy výroby (TPV), řízení výroby s kombinací předvýroby na sklad a finální montáží na zakázku. IS Infor ERP Visual je nasazen v prodeji, nákupu, skladech, přípravě výroby, plánování výroby, řízení výroby, účetnictví a financích. Implementace byla zahájena v dubnu 2006 a 1.října 2006, v souladu s harmonogramem implementace, byl zahájen rutinní provoz IS Infor ERP Visual a to ve všech klíčových, pro řízení společnosti důležitých, oblastech.

Nahoru