Informační systémy Baan

Vedení společnosti, která nyní nese jednoduchý název Baan Company, sídlí na dvou místech v holandském Barneveldu a v Restonu (Virginia). Obrat za fiskální rok 1997 firmy tvořil 684 miliónů USD, společnost má přes 5,5 tisíce zaměstnanců a  počet jejích zákazníků na celém světě je přes 7 tisíc. Ovšem nejsou to zákazníci ledajací, Baan se totiž svými Informačními systémy zaměřuje na veliké firmy. Mezi zákazníky firmy Baan a tedy uživatele Informačních systémů Baan patří například již zmíněný Boeing, Philips, Nortel Networks, Fujitsu Network Communications či Motorola

Historie firmy Baan sahá do roku 1978, kdy Jan Baan založil v holandském Zeelandu společnost Financieel Management Begeleidingsbureau Baan, která působila v oblasti poradenství finančního managementu. Na počátku osmdesátých let se firma stává dodavatelem softwarových balíků v holandštině. K nejvýznamnějšímu zlomu dochází v roce 1981, kdy se společnost seznamuje s Unixem - ten jí dovoluje vyvíjet software nezávislý na hardwarové platformě a Baan se stává jedním z unixových průkopníků. V roce 1983 expanduje Baan na trhy mimo Holandsko a v roce 1994 získává zakázku od firmy Boeing.
Vedení společnosti, která nyní nese jednoduchý název Baan Company, sídlí na dvou místech: v holandském Barneveldu a v Restonu (Virginia). Obrat za fiskální rok 1997 firmy tvořil 684 miliónů USD, společnost má přes 5,5 tisíce zaměstnanců a počet jejích zákazníků na celém světě je přes 7 tisíc. Ovšem nejsou to zákazníci ledajací, Baan se totiž svými Informačními systémy zaměřuje na veliké firmy. Mezi zákazníky firmy Baan a tedy uživatele Informačních systémů Baan patří například již zmíněný Boeing, Philips, Nortel Networks, Fujitsu Network Communications či Motorola.
V České republice je hlavním partnerem pro implementaci Informačních systémů Baan firma Gemma Systems, která je též tvůrcem lokalizace produktů Baan, mezi další partnery patří Expert & Partner Engineering, Altec a Aplikon.
A jaké jsou tedy hlavní produkty Baan, se kterými se můžeme setkat? V první řadě je to BaanERP (systém typu Enterprise Resource Planning), který je pokračováním předchozí verze Baan IV (původní název produktu byl Triton). BaanERP je reprezentován sadou komponent, které mohou být nakonfigurovány a dodány na základě specifických potřeb daného segmentu trhu, průmyslového odvětví či jednotlivého zákazníka. BaanERP je zaměřen zejména na oblast výroby, obchodu, financí, projektů, servisu a dopravy. V BaanERP jsou zaintegrovány nástroje pro dynamické podnikové modelování (BaanDEM), které spolu s referenčními modely pro různá průmyslová odvětví umožňují adaptaci Informačního systému na případné změny vnitřních i vnějších podmínek, které na firmu, používající BaanERP, působí.
Dalším produktem z rodiny Informačních systémů Baan je BaanSCS (Baan Supply Chain Solutions). Jde o systém APS (Advanced Planning and Scheduling), který umožňuje plánovat dodavatelsko-odběratelské řetězce.
Produkty rodiny Baan fungují na většině unixových platforem i Windows NT, podporují hlavní relační databáze (Oracle, Informix, IBM(DB2), Sybase a MS SQL Server) a jsou Y2K kompatibilní.

Nahoru