Infor zefektivňuje procesy v DAIDO METAL CZECH s.r.o.

Infor ERP LN bude podporovat procesy výroby automobilových dílů v DAIDO Metal globálně ve všech závodech.

Společnost Infor oznámila, že DAIDO METAL CZECH, výrobce automobilových dílů, zprovoznil řešení Infor ERP LN. Řešení implementovala společnost GEMMA Systems, partner společnosti Infor, na základě smlouvy na dodávku a implementaci informačního systému Infor ERP LN ve společnosti DAIDO METAL CZECH (dále jen DMC) s japonským systémovým integrátorem HITACHI. Systém bude v rámci DMC podporovat výrobní a plánovací procesy, od logistiky a finančního řízení až po obchodně-specifické procesy a úzkou spolupráci s partnery.

Japonská společnost DAIDO METAL vyrábějící, mimo jiné, kluzná ložiska pro potřeby automobilového průmyslu, patří v tomto oboru k absolutní světové špičce. Tato společnost začala v roce 2004 rozšiřovat své aktivity v Evropě. Výsledkem této snahy je i nový výrobní závod dokončený v roce 2006 v České republice v průmyslové zóně „Černovická terasa“ v Brně.

Současně s dokončováním závodu byl zahájen i výběr nového informačního systému pro celou skupinu DAIDO METAL. Závod DMC v České republice byl vybrán jako pilotní projekt pro implementaci Infor ERP LN, která v první etapě zahrnuje funkcionalitu a procesy v oblasti Nákupu, Skladů, Prodeje a Finančního řízení.

Systém Infor ERP LN byl vybrán díky schopnosti globálního nasazení (podpora jazyků a existence regionálních zastoupení SSA/Infor nebo partnerů v zemích, kde sídlí pobočky DAIDO METAL Group), propracované podpoře výrobních operací a také podpoře specifických funkcí pro podniky, dodávající do automobilového průmyslu (šarže, odvolávky, EDI, čárový kód). Nasazením systému chce společnost zpřehlednit řídící procesy uvnitř DMC a také ,prostřednictvím řešení customizovaného společností GEMMA Systems, zavést komunikaci s obchodními partnery a evropskou centrálou DAIDO METAL.

Od 1.ledna 2007 je spuštěn běžný provoz IS. Je implementována funkcionalita na správu investičního majetku a zároveň jsou doplňovány a finalizovány výstupní reporty. Právě zahájená druhá etapa implementace bude zahrnovat řízení výroby a plánování podnikových zdrojů.

"Stál před námi náročný cíl - během jednoho čtvrtletí zprovoznit logistiku a finance nového informačního sytému. Díky enormnímu nasazení, profesionálnímu přístupu a zodpovědnosti mých kolegů, vysoké odbornosti a profesionalitě konzultantů GEMMA Systems a podpoře ze strany mateřské společnosti v Japonsku se nám to úspěšně podařilo.", říká k průběhu první fáze implementace pan Tetsuro Nishiyama, generální ředitel DMC.

GEMMA Systems zpracovává pro HITACHI také podrobnou implementační dokumentaci, která bude podkladem pro roll-out projektu v ostatních závodech DAIDO METAL Group.

„Projekt ve společnosti DAIDO METAL CZECH potvrzuje sílu řešení Infor ERP LN v oblasti výroby,“ řekl Tomáš Matějovský, obchodní ředitel Infor ESG Eastern Europe. „Česká republika a střední Evropa jako celek se stávají centrem automobilové výroby a naše společnost je svědkem dynamicky narůstající poptávky po řešeních Infor ze strany lokálního automobilového průmyslu.“

Infor ERP LN je vysoce škálovatelné řešení s integrovanými funkcionalitami pro plánování, konfigurace, výrobu a řízení služeb. Umožňuje zákazníkům s nadnárodními výrobními a distribučními požadavky efektivněji řídit komplexní dodavatelské řetězce. Infor ERP LN může být rychle implementováno a snadno integrováno s dalšími řešeními, přičemž poskytuje nízké celkové náklady na vlastnictví.

O společnosti Infor
Infor je dodavatelem softwaru pro společnosti a organizace. S obchodní expertízou, která je součástí všech řešení Infor, umožňuje podnikům všech velikostí se efektivněji a pružněji adaptovat na rychlé změny na globálním trhu. S více než 70 000 zákazníky mění Infor tradiční pohled na poskytovatele podnikového softwaru v oblasti uspokojování zákaznických požadavků. Více informací lze nalézt na www.infor.com.

Nahoru