GEMMA Systems úspěšně zahájila prodej služeb do zahraničí

V souvislosti s problematickou situací Baan Company na světových trzích došlo v posledních měsících k částečnému odlivu pracovních sil z oblasti implementační a customizačních služeb. Tuto mezeru v nabídce se snaží zaplnit společnost GEMMA Systems, když úspěšně zahájila prodej svých služeb do zahraničí. Mezi hlavní nabízené služby patří především zákaznické úpravy (customizace), tvorba a úpravy sestav a propojování aplikací BaanERP, BaanSCS, BaanFOS navzájem, i s aplikacemi třetích stran. GEMMA Systems má bohaté zkušenosti nabyté 6-ti letým působením na českém a slovenském trhu jako největší partner Baan Company a středisko prvosledové podpory. GEMMA Systems je stále jediným autorem a vlastníkem všech lokalizací IS BAAN pro český a slovenský trh. Současně je autorem drtivé většiny zákaznických úprav (customizací) IS BAAN v ČR i SR. GEMMA Systems již v minulosti spolupracovala se zahraničními partnery při implementacích BaanERP v českých pobočkách zahraničních společností (namátkou Avesta Sheffield, Richard Hämmerle Podšívky) a tyto projekty patří v ČR k nejúspěšnějším. GEMMA Systems věří, že zkušenosti nabyté aktivní spoluprací se zahraničními partnery na projektech mimo ČR a SR ještě více zvětší rozdíl v kvalitě poskytovaných služeb mezi GEMMA Systems a ostatními partnery Baan Company v ČR a SR.

Nahoru