Gemma Systems uspěla ve významné státní zakázce

Společnost Gemma Systems a její subdodavatelé na základě výsledku výběrového řízení budou v následujících pěti letech zajišťovat servisní podporu a další rozvoj informačního systému REUIP: Centrální registr elektronizace úkonů inspekce práce. Tento systém je páteřním informačním systémem Státního úřadu inspekce práce a podporuje všechny procesy spojené s výkonem kontrolních činností úřadu na úseku dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Informační systém REÚIP je vybudován na produktech firmy Microsoft, především na aplikacích Microsoft Dynamics CRM a Microsoft Dynamics AX.        

Gemma Systems ve výběrovém řízení uspěla díky odborným kompetencím, splnění technických kvalifikačních kritérií i nabídnuté ceně služeb. Hlavními úkoly v příštích pěti letech bude kromě pravidelného servisu upgrade produktu Dynamics CRM na vyšší a modernější verzi a celkový rozvoj páteřního informačního systému spojený s promítáním legislativních změn a požadavků do systému a s další optimalizací interních procesů úřadu.

„Pro společnost Gemma Systems se jedná o významnou referenční zakázku. Doposud jsme se profilovali spíše jako dodavatel informačních systémů pro výrobní podniky. Jsme rádi, že naše kompetence ve vztahu k CRM a ERP systémům – zde konkrétně k MS Dynamics CRM a MS Dynamics AX – můžeme prokázat i ve veřejné sféře zakázkou u takto významné státní instituce“, říká Pavel Staněk, jednatel GEMMA Systems. 

Nahoru