GEMMA Systems je partnerem konference Svět Informačních systémů 2005

Centrum pro výzkum Informačních systémů, odborná sekce ČSSI, a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně připravují mezinárodní konferenci Svět Informačních systémů 2005. Tato akce se bude konat 4.-5.4. 2005 ve Zlíně.

Konference je koncipována jako setkání akademické sféry a odborné veřejnosti se členy a partnery Centra pro výzkum Informačních systémů. Programově je zaměřena na uplatnění moderních Informačních systémů a technologií pro řízení podnikových procesů. Akcentuje zejména systémové propojení IS/IT na podnikový management, oblast výroby a investiční politiku českých firem.

Nahoru