GEMMA Systems dokončuje program rozvoje a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení

Společnost GEMMA Systems dokončuje poslední fázi projektu s názvem Rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení. Projekt běží od 1. 7. 2011 a končí letos 30. 9.

Předmětem projektu je vytvoření sdílené informační, datové a komunikační platformy na nové technologické infrastruktuře, vystavěné na jednotném moderním IS/ICT řešení. Tato platforma je otevřená uživatelským úpravám a je schopná na sebe navázat jednotlivé, na míru programované moduly. Druhou částí projektu je modernizace technické infrastruktury v rámci podniku nezbytné pro poskytování odpovídajících služeb pro naše zákazníky,“ popsal projekt předseda představenstva GEMMA Systems Pavel Staněk.

Informační systém je postaven na platformě MS CRM a MS SharePoint, s využitím nástrojů mailového subsystému. Jednotlivé funkční moduly jsou naprogramovány na míru podle potřeb společnosti a specifikám předmětu její činnosti. Moduly jsou plně kompatibilní a provázané se základní platformou a společně s ní aktivně využívají ostatní prvky, které jsou součástí celkového řešení.

Modernizace technologické infrastruktury zahrnuje moderní nástroje pro centrální zálohování firemních dat, řešení zabraňující výpadku napájení serverů a dalších síťových zařízení v případě náhlého výpadku elektrické energie, centrální sítové úložiště dat a multifunkční tiskové řešení.

„Mezi hlavní cíle projektu patřilo zajištění informační podpory firemních procesů a aktivit, konsolidace a centralizace informací, podpora rozhodování, plánování a analýz, podpora projektového řízení, podpora efektivnějšího a kvalitnějšího řízení firemních procesů, vyšší efektivita práce, posílení naší flexibility a zvýšení produktivity a snížení nákladů na práci,“ uvedl Pavel Staněk s dovětkem, že všechny vytyčené cíle se společnosti GEMMA Systems podařilo splnit. I díky tomu je dnes GEMMA Systems tzv. paperless office, tedy pracovištěm, na kterém k oběhu dokumentů nepotřebují papír, vše je distribuováno elektronicky.

Mezi další splněné cíle projektu patří vznik moderní IS/ICT platformy, vytváření nových standardů a IT bezpečnosti firmy, optimalizace procesů a aktualizace firemní metodiky, zvýšení výkonnosti a posílení konkurenceschopnosti, zajištění bezpečnosti firemních a zákaznických informací, snížení chybovosti a objemu víceprací a moderní IT infrastruktura pro poskytování služeb zákazníkům.

Celkový rozpočet projektu byl téměř 9,5 milionů korun, z toho způsobilé výdaje projektu tvořily 81,3 % a nezpůsobilé výdaje 18,7 %.

Nahoru