Etický kódex podnikateľov pre zavedenie eura

GEMMA SYSTEMS, s.r.o. sa pripojila k Etickému kódexu podnikateľov pre zavedenie eura

GEMMA SYSTEMS, s.r.o. sa pripojila k Etickému kódexu podnikateľov pre zavedenie eura. S cieľom podporiť eurointegračné procesy Slovenskej republiky, uľahčiť prechod na euro a zvýšiť dôveru zákazníkov v novú menu, sa spoločnosť GEMMA SYSTEMS, s.r.o. pripojila k Etickému kódexu podnikateľov pre zavedenie eura. V rámci systematickej prípravy otvorila GEMMA SYSTEMS interný projekt Prechod na Euro. Úlohou projektového tímu je pripraviť všetky ERP systémy ponúkané spoločnosťou, na bezproblémový prechod na euro. O aktivitách súvisiacich s projektom budú priebežne oboznamovaní nielen zamestnanci spoločnosti, ale i zákazníci ktorých súčinnosť bude pri prechode na Euro nevyhnutná. Prvou príležitosťou oboznámiť sa s prípravami budú mať používatelia na jarnom zákazníckom workshope v Jihlave.

Nahoru